Czy dodatek za pracę w nocy wypłaca się za całość czasu przepracowanego, czy tylko za pełne godziny?

Konrad Błasiak

Dodatek za pracę w porze nocnej wypłaca się za czas faktycznie przepracowany, bez ograniczenia do pełnych godzin.

Magdalena Machy