Ile wynosi odszkodowanie za mobbing?

Wacława Konopacka

Obecnie ustalona jest jedynie dolna granica wysokości odszkodowania dla ofiary mobbingu - nie może być ono mniejsze niż minimalne wynagrodzenie.

Agata Michalewicz