W jaki sposób ustala się stawkę dodatku za pracę w porze nocnej?

Krzysztof Baczewski

Wysokość stawki godzinowej oblicza się poprzez podzielenie kwoty najniższego wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Magdalena Machy