Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Etyka zawodowa komornika sądowego 23/08/2012

  Etyka zawodowa komornika sądowego

  Etyka zawodowa to zbiór spisanych norm, które starają się odpowiedzieć na pytanie, jak ze względów moralnych powinni, a jak nie powinni postępować przedstawiciele określonego zawodu. Jako że specyfika zawodu komornika może rodzić liczne dylematy, tak etyczne jak i moralne, Krajowa Rada Komornicza uchwałą nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r. przyjęła Kodeks Etyki Zawodowej Komornika. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II 09/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. II

  W poprzedniej części artykułu opisano przypadki zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa oraz postanowienia sądu. Druga część artykułu poświęcona jest zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z mocy postanowienia organu egzekucyjnego, czyli sytuacji, która najczęściej występuje w praktyce. Ponadto pokrótce zostaną omówione działania poprzedzające zawieszenie postępowania. więcej >>

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I 07/08/2012

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, cz. I

  Z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia wtedy, kiedy ustawa wyraźnie o tym stanowi. Niemniej jednak, sam ustawodawca jest w tym przedmiocie niekonsekwentny, bowiem posługuje się zarówno terminem „zawieszenie postępowania egzekucyjnego”, jak i „zawieszenie egzekucji”. Na wstępie należy zaznaczyć, że jedynie pierwsze sformułowanie jest prawidłowe. więcej >>

 • Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? 15/06/2012

  Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 t. (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 229 poz. 1954 ze zm.) (zwany dalej: upea) postępowanie egzekucyjne w administracji zawiera nie tylko zasady, jakimi powinny kierować się strony oraz inni uczestnicy w trakcie postępowania egzekucyjnego. Powyższa ustawa zawiera także szereg środków prawnych, jakie może zastosować zarówno zobowiązany jaki i wierzyciel w celu dochodzenia swoich roszczeń. więcej >>

 • Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym 08/06/2012

  Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym

  Przestępstwo określony w art. 302 kk, to jedno z przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Przestępstwo, które w sposób szczególny dotyka wierzycieli, ze względu na to, że mogą oni stać się zarówno poszkodowanymi jak i sprawcami tego deliktu. więcej >>

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę- obowiązki pracodawcy. 14/05/2012

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę- obowiązki pracodawcy.

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U. t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) (zwana dalej Upea) wskazuje katalog środków egzekucyjnych zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym. Jednym z najczęściej stosowanych środków jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Organ korzystając z przedmiotowej opcji wyegzekwowania określonych obowiązków wymusza także na pracodawcy określone zachowanie. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym 07/05/2012

  Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

  Skarga na czynności komornika jest jednym z zasadniczych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym obok zażalenia i zarzutów do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. więcej >>

 • Ukaranie grzywną przez komornika sądowego 04/05/2012

  Ukaranie grzywną przez komornika sądowego

  Art.762 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnia komornika do ukarania grzywną w razie zaistnienia przesłanek określonych w tymże przepisie. Należy również zauważyć, iż powyższy przepis został istotnie zmodyfikowany nowelizacją wchodzącą w życie z dniem 3 maja 2012r. więcej >>

 • Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności 24/04/2012

  Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

  W pewnych przypadkach przed uprawomocnieniem się wyroku sąd nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności, który jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach dochodzi do tej sytuacji. więcej >>

 • Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. 23/04/2012

  Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

  Wydawać by się mogło, że wierzyciel, na rzecz którego obowiązany jest świadczyć dłużnik, wystarczy, że uzyska tytuł wykonawczy i skieruje wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Rzeczywiście, wierzyciel może się do tego ograniczyć, jednakże jego działania jako „gestora” postępowania egzekucyjnego w istotny sposób wpływają na jego przebieg, zakres, a przede wszystkim sprawność. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.