Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji 10/04/2012

  Typ podstawowy przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela – udaremnianie egzekucji

  Przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela jest jednym z tzw. przestępstw na szkodę wierzycieli. Mianem przestępstw na szkodę wierzycieli określa się czyny zabronione określone w art.300-302 Kodeksu karnego. Penalizacja tych czynów przez ustawodawcę stanowi ochronę wierzyciela przed działaniami dłużnika mającymi na celu utrudnienie lub uniemożliwienie jego zaspokojenia. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości (część 2) 23/03/2012

  Egzekucja z ruchomości (część 2)

  W artykule egzekucja z ruchomości (część 1) został opisany pierwszy etap egzekucji z ruchomości, czyli zajęcie. W tym artykule znajdą Państwo informacje dotyczące dalszej części egzekucji z ruchomości, mianowicie, sprzedaży zajętych nieruchomości. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości (część 1) 22/03/2012

  Egzekucja z ruchomości (część 1)

  Niejednokrotnie komornik prowadzi egzekucję z ruchomości, które należą do dłużnika. Jest to warunkowane złożonym przez wierzyciela wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie należy wskazać, z czego komornik ma prowadzić egzekucję. więcej >>

 • Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II 19/03/2012

  Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II

  W pierwszej części artykułu omówione zostały przesłanki, powodujące zarówno obligatoryjne i fakultatywne wyłączenie organu egzekucyjnego. W tej części przybliżony zostanie tryb i procedura wyłączenia komornika. więcej >>

 • Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. I 15/03/2012

  Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. I

  Poza kontrolami przewidzianymi w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podlega także na zasadach ogólnych całkowitemu wyłączeniu z postępowania egzekucyjnego. Zasady i sposób wyłączenia organu sądowego określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w artykułach od 48 do 54 oraz art. 9 wskazanej powyżej ustawy. więcej >>

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych 07/03/2012

  Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w rozdziale 10 szczegółowo reguluje instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika sądowego. więcej >>

 • Zbieg egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika 06/03/2012

  Zbieg egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika

  W praktyce bardzo często zdarza się, iż dłużnik posiada więcej niż jedną sprawę egzekucyjną przed różnymi organami egzekucyjnymi. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo uregulował sytuacje w których organy egzekucyjne kierują egzekucję co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika. więcej >>

 • Ile kosztuje egzekucja należności pieniężnych? 29/02/2012

  Ile kosztuje egzekucja należności pieniężnych?

  Składając pozew, wniosek lub inne pismo procesowe do sądu inicjujące postępowanie cywilne zobowiązani jesteśmy, co do zasady, uiścić opłatę sądową. Jej niewniesienie w terminie stanowi brak formalny, a tym samym podstawę do zwrotu pozwu, wniosku lub innego pisma procesowego, bez wywołania zamierzonego skutku. Czy takie same zasady obowiązują przy skierowaniu wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego? więcej >>

 • Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 2) 16/02/2012

  Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 2)

  Egzekucja ta składa się z pięciu etapów zajęcia, sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej, przysądzenia własności oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W niniejszej części artykułu omówione zostaną pozostałe trzy etapy. więcej >>

 • Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 1) 15/02/2012

  Przebieg egzekucji z nieruchomości (część 1)

  Niejednokrotnie wierzyciel musi długo oczekiwać na zaspokojenie swojego roszczenia z powodu przeciągającej się procedury egzekucyjnej. Egzekucja z nieruchomości jest jedną z najlepszych gwarancji uzyskania spłaty długu od dłużnika. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część omówienia przebiegu egzekucji z nieruchomości. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.