Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym 08/02/2012

  Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje, że za prowadzenie egzekucji i inne czynności wskazane w ustawie komornik pobiera opłatę egzekucyjną. Przepisy szczegółowo określają wysokość takiej opłaty, co sprawia, że może być ona niezrozumiała dla stron postępowania, dlatego niezbędne jest omówienie podstawowych regulacji. więcej >>

 • Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych 02/02/2012

  Wyjawienie majątku dłużnika jako pomocniczy środek egzekucji świadczeń pieniężnych

  Kodeks postępowania cywilnego wyposażył wierzyciela w instrument wspomagający dochodzenie roszczeń od dłużnika. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja wyjawienia majątku dłużnika, uregulowana w art.913 – 9201 k.p.c. Niniejszy artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego która wejdzie w życie 3 maja 2012 r. więcej >>

 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w praktyce 31/01/2012

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w praktyce

  Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Może on obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Alimenty nie stanowią dochodu alimentowanego, mają jedynie zapewnić mu dodatkowe środki utrzymania, a mimo to obciążeni tym obowiązkiem niejednokrotnie starają się go uniknąć. Dlatego w celu wyegzekwowania alimentów bieżących i zaległych oraz ewentualnych odsetek od nich, można się zwrócić bezpośrednio do komornika. więcej >>

 • Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne 18/01/2012

  Postępowanie egzekucyjne – wiadomości wstępne

  Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu rozstrzygnięć powstałych w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi, przed sądem polubownym, w postępowaniu pojednawczym w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniu karnym (W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 25) więcej >>

 • Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym 17/01/2012

  Koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym

  Z egzekucją przeprowadzaną podczas postępowania administracyjnego wiążą się określone dodatkowe opłaty, które uiścić powinien co do zasady zobowiązany. Szczegółową specyfikację kosztów, a także zasady ich uiszczania zawiera ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. Postępowanie egzekucyjne w administracji. więcej >>

 • Eksmisja- część II 16/01/2012

  Eksmisja- część II

  W poprzedniej części artykułu poruszono przede wszystkim kwestie związane z pojęciami wiążącymi się z eksmisją, jak również omówiono jej etapy. Druga część będzie dotyczyła praw przyznanych dłużnikowi, zwłaszcza przez pryzmat wejścia w życie z dniem 17 listopada 2011 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przywracającego możliwość eksmisji na bruk. więcej >>

 • Eksmisja - część I 11/01/2012

  Eksmisja - część I

  Egzekucja, której przedmiotem jest opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, potocznie nazywana eksmisją, od zawsze budziła liczne kontrowersje, które nasiliły się wraz z nowelizacją z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego. Zdecydowanie najistotniejszym novum było zniesienie zakazu eksmisji na bruk, a tym samym powrócenie do rozwiązań sprzed 2005 r. więcej >>

 • Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym 09/01/2012

  Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym

  Kodeks postępowania cywilnego obok trzech zasadniczych rodzajów powództw w procesie cywilnym przewiduje powództwa stricte dotyczące postępowania egzekucyjnego, umożliwiające podjęcie przez dłużnika bądź osobę trzecią merytorycznej obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji. Powództwa przeciwegzekucyjne uznawane są za powództwa o ukształtowanie prawa. więcej >>

 • Egzekucja z nieruchomości 29/12/2011

  Egzekucja z nieruchomości

  Jednym z rodzajów egzekucji ze świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. To co kryje się pod nazwą „nieruchomość” definiuje art. 46 kodeksu cywilnego stanowiący iż „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Tematykę natomiast samej egzekucji z nieruchomości regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe 23/12/2011

  Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe

  Zachowek, jako roszczenie majątkowe, podlega przedawnieniu po upływie określonego w ustawie czasu. Po tym terminie nie wygasa, jednakże nie może być przymusowo dochodzone. Zachowek podlega także dziedziczeniu, jednakże obwarowane jest to specjalnym warunkiem, który musi spełnić spadkobierca osoby uprawnionej do zachowku. Poniżej przedstawiono problematykę powyższych zagadnień. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.