Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Koszty sądowe w sprawach cywilnych 16/09/2013

  Koszty sądowe w sprawach cywilnych

  Z postępowaniem cywilnym wiążą się nieodzownie koszty postępowania w sprawach cywilnych, na które składają się koszty sądowe, koszty związane z działaniem pełnomocnika, koszty związane z działaniem uczestnika oraz koszty związane z mediacją. Istotne jest, aby wiedzieć jakie są koszty sądowe oraz jak ustala się ich wysokość. więcej >>

 • Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. 08/08/2013

  Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

  Zgodnie z art. 730 kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. więcej >>

 • Przypozwanie – instytucja prawa procesowego 23/07/2013

  Przypozwanie – instytucja prawa procesowego

  Kodeks postępowania cywilnego wprowadza instytucje związane z udziałem osób trzecich w postępowaniu. Ich udział jest niejednokrotnie ważny w prowadzonym postępowaniu. Jedną z takich instytucji jest właśnie przypozwanie. Jakie warunki formalne muszą zostać spełnione i na czym właściwie polega instytucja przypozwania? więcej >>

 • Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym 07/03/2013

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym

  Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym jest jedną z naczelnych zasad procesowych. Jest ona zagwarantowana w samym kodeksie postępowania cywilnego, jednak jej fundamenty można odnaleźć już w uregulowaniach Konstytucyjnych. Jest zagwarantowana także w regulacji prawa międzynarodowego. Na czym polega i jak zagwarantowana jest zasada równości w polskim postępowaniu cywilnym? więcej >>

 • Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym 05/03/2013

  Zasada formalizmu procesowego w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu cywilnym obowiązuje szereg zasad procesowych. Jedną z nich jest zasada formalizmu procesowego. Choć nie jest ona wprost wyodrębniona w kodeksie postępowania cywilnego, to jej odzwierciedlenie występuje w wielu instytucjach i regulacjach tego aktu prawnego. Czym jest i na czym polega zasada formalizmu procesowego? więcej >>

 • Świadek przy sporządzaniu testamentu 27/12/2012

  Świadek przy sporządzaniu testamentu

  Kodeks cywilny wprowadza instytucję świadka przy sporządzaniu testamentu. Przepisy ściśle określają liczbę takich świadków, a także warunki, jakie musi spełniać taki świadek. Po co ustawodawca wprowadził taką instytucję i jakie regulacje przewidziane są w tym zakresie? więcej >>

 • Rażąca niewdzięczność jako przyczyna odwołania darowizny 11/12/2012

  Rażąca niewdzięczność jako przyczyna odwołania darowizny

  Ustawodawca przewidział, że darczyńca może odwołać darowiznę, nawet jeśli została już wykonana, w przypadku dopuszczenia się rażącej niewdzięczności przez obdarowanego. Pojęcie to jest klauzulą generalną. Co więc można rozumieć poprzez rażącą niewdzięczność? więcej >>

 • Skarb Państwa i gmina jako spadkobiercy 22/11/2012

  Skarb Państwa i gmina jako spadkobiercy

  Przepisy przewidują sytuacje, gdy spadkobiercą ustawowym zostaje Skarb Państwa lub gmina. Jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż spadek przypada jednostce, która nie jest połączona ze spadkodawcą więzami związanymi z pokrewieństwem. Jak kształtuje się pozycja takie spadkobiercy? więcej >>

 • Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. II) 29/10/2012

  Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. II)

  W związku z tą istotną rozbieżnością, Sąd Najwyższy wiążąco rozstrzygnął przedmiotowe zagadnienie w uchwale z dnia 7 grudnia 2007 r., o sygn. akt III CZP 118/07, Lex nr 322095. Sąd ten stwierdził, że istotą przedstawionego zagadnienia jest odpowiedź na pytanie, według jakich reguł powinna być określana wysokość należnej opłaty od pozwu w sprawie podlegającej rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu uproszczonym, w której powód wnosi o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. więcej >>

 • Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. I) 26/10/2012

  Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. I)

  Niejednokrotnie składając pozew w postępowaniu nakazowym może on być również złożony w postępowaniu uproszczonym. W związku z tym istnieje wątpliwość co do opłaty sądowej, jaka powinna zostać wniesiona od takiego pozwu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego rozstrzygnęło tą kwestię w sposób wiążący.  więcej >>