Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Notarialny tytuł egzekucyjny 06/08/2012

  Notarialny tytuł egzekucyjny

  Tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny. Zasadniczą korzyścią takiego tytułu egzekucyjnego jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania wykonawczego, ponieważ sporządzenie aktu notarialnego o określonej treści zastępuje często rozwlekłe postępowanie przed sądem. Aby jednak możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie aktu notarialnego, musi on odpowiadać przepisom art. 777 par. 1 pkt 4 - 6 k.p.c. więcej >>

 • Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, czyli jak ograniczyć ilość toczących się procesów 30/07/2012

  Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, czyli jak ograniczyć ilość toczących się procesów

  Każdy proces sądowy wiąże się dla jego uczestników z szeregiem niedogodności: stawiennictwo na rozprawach, koszty sądowe, stres. Ilość spraw toczących się w sądzie może jednak zostać ograniczona – zgodnie z art. 219 k.p.c. sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub rozpoznania i rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem. Aby z tej możliwości skorzystać, musi zostać spełnionych kilka przesłanek. więcej >>

 • Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 2 26/07/2012

  Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 2

  Artykuł ten stanowi dalszą część rozważań dotyczących wykładni orzeczenia. Należy przypomnieć, iż jest to jeden ze środków rektyfikacyjnych, którymi dysponuje strona, a nie stanowią one środków zaskarżenia orzeczenia, czyli nie prowadzą do merytorycznej zmiany zapadłego orzeczenia. więcej >>

 • Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1 25/07/2012

  Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1

  Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia stanowią katalog środków rektyfikacyjnych, które przysługują stronie w odpowiednich przypadkach: jeżeli sąd wydał niepełne orzeczenie, popełnił kilka błędów językowych lub gramatycznych, czy wydał rozstrzygnięcie, które jest niejasne dla strony i może implikować różną interpretację. więcej >>

 • Przyrost – instytucja prawa spadkowego 24/07/2012

  Przyrost – instytucja prawa spadkowego

  Przy powołaniu spadkobiercy może zajść sytuacja, w której powołani nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W takim przypadku nasuwa się pytanie co się stanie z resztą spadku. Ustawodawca uregulował taki problem wprowadzając do kodeksu cywilnego instytucję przyrostu. Na czym więc polega przyrost i kiedy dojdzie do jego zastosowania? więcej >>

 • Instytucja prawa spadkowego – podstawienie 23/07/2012

  Instytucja prawa spadkowego – podstawienie

  Polski system prawny zna dwa rodzaje postawienia: zwykłe i powiernicze. Oba uregulowane są w kodeksie cywilnym. Są one jednak od siebie niezależne i mają odmienny charakter. Postawienie zwykłe i powiernicze należy więc traktować jako dwie odrębne instytucje. Na czym polegają i w jakim celu zostały ustanowione przez ustawodawcę? więcej >>

 • Kiedy może dojść do rozwiązania małżeństwa przez rozwód? 20/07/2012

  Kiedy może dojść do rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

  Jednym ze sposobów, przez jakie rozwiązuje się małżeństwo jest rozwód. Ustawodawca określił w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanki, kiedy może dojść do orzeczenia rozwodu, a kiedy sąd dokonać tego nie może. Co więc kryje się pod pojęciem przesłanek rozwodowych i jak należy je rozumieć? więcej >>

 • Uzupełnienie wyroku 13/07/2012

  Uzupełnienie wyroku

  Jeżeli sąd nie orzekł o całości roszczenia dochodzonego przez stronę, tzn. odniósł się tylko do jego części nie oddalając reszty albo nie orzekł o kosztach procesu lub rygorze natychmiastowej wykonalności wyroku, stronie nie przysługuje apelacja. Może ona jednak złożyć wniosek o uzupełnienie zapadłego wyroku. więcej >>

 • Władza rodzicielska – cz. 2. 06/07/2012

  Władza rodzicielska – cz. 2.

  Władza rodzicielska nie podlega nadzorowi przez sąd. Jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub też pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej. więcej >>

 • Władza rodzicielska – cz. 1. 05/07/2012

  Władza rodzicielska – cz. 1.

  Zgodnie z art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich może na równi z niej korzystać – zasada autonomii rodziców. więcej >>