Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Wzory Dokumentów

Postępowanie Sądowe

Wzory dokumentów

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Niniejszym wzywam Pana do zapłaty kwoty 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) tytułem płatności za fakturę nr 9/2010 z dnia 1.07.2010 r. Powyższa…
  zobacz więcej ››
 • Pozew o ustalenie

  Niniejszym wnoszę: 1/ o ustalenie, że pomiędzy powódką Anną Jabłońską a pozwanym Marianem Talarczykiem istnieje stosunek najmu mieszkania usytuowanego…
  zobacz więcej ››
 • Pozew o zapłatę

  Niniejszym wnoszę o: 1/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 118.230 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29.01.2010 do dnia zapłaty, 2/…
  zobacz więcej ››
 • Pozew w postępowaniu nakazowym

  Niniejszym wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany ma mi zapłacić kwotę 12.700 zł (dwanaście tysięcy siedemset złotych) wraz z ustawowymi…
  zobacz więcej ››
 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

  Niniejszym wnoszę: 1/ o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny, sygn.…
  zobacz więcej ››
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty

  Niniejszym wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z 28.04.2010, wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej V Wydział…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o przywrócenie terminu

  Niniejszym wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego z dnia 03.05.2009 wydanego w sprawie I C 764/09 z powództwa Łukasza…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  Niniejszym wnoszę o stwierdzenie, że spadek po Teresie Wróblewskiej, zmarłej dnia 11.10.2002 r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałej w Gliwicach…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o wyłączenie biegłego

  Wnoszę o wyłączenie biegłego Sądu Okręgowego we Wrocławiu inż. Karola Rumińskiego od udziału w sprawie IX C 521/09 toczącej się przed tut.…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

  Niniejszym wnoszę o zwolnienie mnie w całości od kosztów sądowych w sprawie przeciwko Magdalenie Jaworskiej prowadzącej działalność gospodarczą…
  zobacz więcej ››

Czego dotyczy?

Postępowanie Sądowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat procesu przed sądem. Zapraszamy do serwisu.