Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

  • Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia 08/10/2010

    Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia

    Działalność gospodarcza jako aktywność ekonomiczna podmiotów definiowana jest w prawie na różnorakie sposoby, zależne od tego, której gałęzi gospodarki takowa aktywność ma dotyczyć. Jednakże z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poza tymi, można by rzec szczegółowymi definicjami w prawie gospodarczym pojawiła się uniwersalna definicja przedmiotowa działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 2 u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Regulacja ta w swojej budowie zawiera szereg elementów konstytuujących daną aktywność jako działalność gospodarczą. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.