Jesteś w: Strona główna > Prawo Europejskie > Artykuły

Prawo Europejskie

Artykuły

  • Ponadnarodowe formy spółek: spółka europejska(„Societas Europea”, ang. ''European Company'') 25/10/2010

    Ponadnarodowe formy spółek: spółka europejska(„Societas Europea”, ang. ''European Company'')

    W 2001 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa istotne akty prawne stanowiące podstawę prawną dla działania dla spółki europejskiej (SE). Są to: rozporządzenie Nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. oraz dyrektywa 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników. więcej >>

  • Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku. 25/10/2010

    Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

    Głównym celem Konwencji haskiej było zwolnienie Państwa sygnatariusza z legalizacji dokumentów, do których ma zastosowanie Konwencja i które mogą być przedłożone na jego terytorium. Tym samym Konwencja haska, przyjęta pod egidą Haskiej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, zobowiązała jej strony do tego, aby podjęły działania w celu zapobieżenia dokonywaniu legalizacji przez ich przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych. Weszła ona w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 sierpnia 2005 roku. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Europejskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa Unii Europejskiej. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi