Jesteś w: Strona główna > Prawo Nieruchomości > Artykuły

Prawo Nieruchomości

Artykuły

 • Odpowiedzialność za zalanie pomieszczenia na podstawie art. 433 kodeksu cywilnego. 05/12/2013

  Odpowiedzialność za zalanie pomieszczenia na podstawie art. 433 kodeksu cywilnego.

  Praktyka wskazuje, iż obecnie stosunkowo częstym zdarzeniem jest zalanie pomieszczenia położonego poniżej. W doktrynie istnieje jednak spór, co do możliwości zastosowania w przypadku zalania pomieszczenia art. 433 kodeksu cywilnego.  więcej >>

 • Odwrócona hipoteka 03/08/2012

  Odwrócona hipoteka

  Odwrócona hipoteka już funkcjonuje w obrocie finansowym w Polsce, mimo braku aktu normatywnego regulującego założenia tej instytucji. O atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla banków przesądza ograniczenie ryzyka oraz względna pewność uzyskania zysków z realizacji takiej umowy. Dla klienta oznacza możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych, ale wiąże się też z utratą prawa własności nieruchomości. więcej >>

 • Prawo do lokalu socjalnego 28/03/2012

  Prawo do lokalu socjalnego

  Zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów „z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne”. więcej >>

 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 15/03/2012

  Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

  Jesteś właścicielem lokalu, który zajmowany jest bez tytułu prawnego? Opłacasz czynsz, rachunki a „dziki lokator” jak zwykło mawiać się w mediach nadal zamieszkuje w lokalu pomimo wygaśnięcia umowy najmu bądź pomimo jej nigdy nieistnienia? Warto wiedzieć, że oprócz środków prawnych służących eksmisji takiego lokatora przysługiwać ci może również odszkodowanie. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości? 08/12/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Kiedy przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

  Wywłaszczenie następuje na konkretny cel publiczny i za odszkodowaniem. W razie zmiany celu lub gdy nieruchomość stanie się zbędna dla jego dokonania, poprzedniemu właścicielowi przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości. Musi jednak oddać wartość odszkodowania za wywłaszczenie. więcej >>

 • Wydziedziczenie, czyli jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku 23/11/2011

  Wydziedziczenie, czyli jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku

  Instytucja wydziedziczenia – przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby  rozrządzenie spadkodawcy wywołało skutki prawne w postaci pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku. więcej >>

 • Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część druga 17/11/2011

  Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część druga

  Służebność przesyłu, choć wprowadzona do polskiego kodeksu cywilnego nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.2008.116.731), jest instytucją stosunkowo nową i budzącą liczne kontrowersje. Nie sposób jednak odmówić jej praktycznego waloru, a potrzeba jej wprowadzenia do polskiego obrotu prawno – gospodarczego jest niewątpliwa. więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012 14/11/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje EURO 2012

  Przygotowanie finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie wymaga, ze względu na jego nadzwyczajny charakter, szczególnej dbałości w godzeniu interesów powszechnego z prywatnym. Temu zadaniu próbował sprostać ustawodawca w tzw. specustawie EURO2012. więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń petytoryjnych 09/11/2011

  Przedawnienie roszczeń petytoryjnych

  Artykuł 222 k.c. nie bez powodu otwiera V Dział Księgi drugiej Kodeksu cywilnego (Własność i inne prawa rzeczowe) zatytułowany Ochrona własności. W przepisie tym zostały bowiem przedstawione dwa główne roszczenia zapewniające ochronę petytoryjną własności, to jest roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) oraz roszczenie negatoryjne (actio negatoria). Analizując ich przedmiot, często pomija się bardzo istotne z punktu widzenia korzystania z przedmiotowych roszczeń, ich przedawnienie. Zostało ono uregulowane w przepisie szczególnym art. 223 § 1 k.c. oraz w sposób potocznie mówiąc automatyczny w regulacji ogólnej Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Zarząd ustawowy nieruchomością wspólną na gruncie odrębnej własności lokali 02/11/2011

  Zarząd ustawowy nieruchomością wspólną na gruncie odrębnej własności lokali

  Zarząd ustawowy jest jednym z rodzajów zarządu nieruchomością wspólną obok zarządu umownego. Najważniejsze regulacje prawne zawarte są w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Zarząd ustawowy obowiązuje w razie nieuregulowania sposobu zarządu nieruchomością wspólną w drodze umowy. więcej >>