Jesteś w: Strona główna > Prawo Nieruchomości > Artykuły

Prawo Nieruchomości

Artykuły

 • Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część pierwsza 02/11/2011

  Ustanawianie służebności przesyłu w praktyce – część pierwsza

  Służebność przesyłu, choć wprowadzona do polskiego kodeksu cywilnego nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.2008.116.731), jest instytucją stosunkowo nową i budzącą liczne kontrowersje. Nie sposób jednak odmówić jej praktycznego waloru, a potrzeba jej wprowadzenia do polskiego obrotu prawno – gospodarczego jest niewątpliwa. więcej >>

 • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 31/10/2011

  Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tę konstytucyjną zasadę w odniesieniu do wywłaszczania nieruchomości rozwija ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.) więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe 27/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Postępowanie wywłaszczeniowe

  Wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową, a zarazem niezbędną dla państwa do prawidłowego wypełniania swoich funkcji. W demokratycznym państwie prawa każdy władczy dotyk, zwłaszcza w tak czuły punkt podmiotu jak indywidualne prawo własności, nie może następować bez dostatecznych gwarancji procesowych. więcej >>

 • Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na drodze cywilnoprawnej 19/10/2011

  Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na drodze cywilnoprawnej

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze postępowania administracyjnego, regulowanego ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 2005 roku, ograniczone jest do określonego kręgu osób. Zawsze jednak, gdy regulacja ta nie znajdzie zastosowania, użytkownik wieczysty może nabyć nieruchomość w drodze rokowań od dotychczasowego właściciela, czyli Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej więcej >>

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego po 9 października 2011 roku 12/10/2011

  Przekształcenie użytkowania wieczystego po 9 października 2011 roku

  Więcej osób może przekształcić przysługujące im prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we własność i nie muszą się spieszyć – limit czasowy do 31 grudnia 2012 roku został uchylony. Za to ograniczone zostały możliwości bonifikat od opłaty za przekształcenie. Takie zmiany przyniosła najnowsza nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) więcej >>

 • Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone? 11/10/2011

  Wywłaszczenie nieruchomości. Co i kiedy może być wywłaszczone?

  Wywłaszczenie jest nadal i zawsze tematem aktualnym. Ciągły rozwój infrastruktury daje o sobie znać nieustającym ścieraniem się interesów publicznego z prywatnym. Na straży prawa własności z jednej, a możliwości urzeczywistnienia celów publicznych z drugiej strony stoją odpowiednie regulacje prawne, a w nich ścisła procedura i prawo do odszkodowania. więcej >>

 • Ustawowe prawo zastawu na zajętym zwierzęciu 30/09/2011

  Ustawowe prawo zastawu na zajętym zwierzęciu

  Polski ustawodawca regulując w Tytule VI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego przypadki odpowiedzialności za czyny niedozwolone, nie zapomniał o unormowaniu deliktów związanych z działaniem (naturalnym) zwierząt. Regulacja główna, która ma swoje miejsce w art. 431 k.c., nie jest jednak jedynym przepisem dotyczącym przedmiotowej kwestii. Swoiste jej uzupełnienie stanowi przepis art. 432 k.c. więcej >>

 • Zasady ogólne dopuszczalności podziału rzeczy jako sposobu zniesienia współwłasności 30/08/2011

  Zasady ogólne dopuszczalności podziału rzeczy jako sposobu zniesienia współwłasności

  Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby zniesienia współwłasności, które mają zastosowanie zarówno do trybu sądowego jak i umownego dokonania tego przekształcenia. Do sposobów tych zalicza się przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, sprzedanie rzeczy oraz, wydaje się mający podstawowe znaczenie, podział rzeczy. więcej >>

 • Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości 17/08/2011

  Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości

  Jednym z trybów zniesienia współwłasności jest tryb sądowy. Sąd w takim przypadku na wniosek uprawnionego podmiotu, wszczyna postępowanie nieprocesowe w ramach którego rozstrzyga postanowieniem. Postępowanie to znalazło swoją regulację w przepisach art. 617 – 624 k.p.c. więcej >>

 • Tryby zniesienia współwłasności 04/08/2011

  Tryby zniesienia współwłasności

  Zgodnie z art. 195 k.c. własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Przepis ten zawiera podstawowe określenie takiego stosunku prawno rzeczowego, który w nauce prawa zyskał miano współwłasności. więcej >>