Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu 16/05/2011

  Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu

  Kolejne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT z 18 marca 2011r. dotyczą sposobu naliczania i odliczania podatku oraz sposobu powstawania obowiązku podatkowego w obrocie m.in. złomem. więcej >>

 • Skutecznie pomagajmy! cz.2 13/05/2011

  Skutecznie pomagajmy! cz.2

  Nawiązując do pierwszej części artykułu dotyczącego określeniu barier prawnych oraz ograniczeń podatkowych w działalności organizacji tzw. NGO przedstawimy kolejne analizy prawne przepisów, które utrudniają działalność organizacji pozarządowych. więcej >>

 • Samofakturowanie (Self-billing) - praktyka a prawo 11/05/2011

  Samofakturowanie (Self-billing) - praktyka a prawo

  Od niedawna w polskim prawodawstwie istnieje możliwość tzw. samofakturowania (ang. self billing). W ramach tej procedury nabywca ma możliwość rozliczania kosztów dostawy i zakupu materiałów bez potrzeby otrzymywania faktur od dostawcy. Self-billing jest tematem niezwykle trudnym w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Bardzo często kontrowersje zaczynają się już na etapie sporządzania umowy. Polski podmiot jest stawiany przed dylematem, czy wypełnić zobowiązania nakładane przez polskie przepisy dotyczące podatku VAT, czy też utrzymać stosunki handlowe z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej. więcej >>

 • Skutecznie pomagajmy! cz. 1 06/05/2011

  Skutecznie pomagajmy! cz. 1

  Uczestnicząc w programie edukacyjnym „Podatki – Prawa człowieka” organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka stykam się z wieloma prawno – podatkowymi barierami, z jakimi muszą się borykać organizacje NGO. więcej >>

 • Miejsce świadczenia usług transportu towarów 04/04/2011

  Miejsce świadczenia usług transportu towarów

  Od stycznia 2010 roku uległy zmianie przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług. Przyczyną zmian jest uchwalenie Dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 roku, która zmieniała „vatowską” Dyrektywę Rady 2006/112/WE w zakresie miejsca świadczenia usług. Zostały wprowadzone dwie nowe zasady ogólne uzależniające miejsce opodatkowania od tego czy dana usługa świadczona jest na rzecz podatnika czy usługobiorcy niebędącego podatnikiem.Świadczenie usług na nieruchomościach zostało przez ustawodawcę określone wśród szczególnych przypadków miejsca świadczenia. więcej >>

 • Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego 01/04/2011

  Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego

  Definicja pojęcia transportu międzynarodowego nie została wymieniona w art. 2 ustawy o podatku VAT zawierającym słowniczek ustawowych pojęć. Nie daje to jednak swobody w definiowaniu omawianego pojęcia. Wyjaśnienie transportu międzynarodowego zostało określone w art. 83 ust 3 ustawy o VAT. więcej >>

 • Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami 29/03/2011

  Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami

  Świadczenie usług na nieruchomościach zostało przez ustawodawcę określone wśród szczególnych przypadków miejsca świadczenia. więcej >>

 • Zmiany przepisów podatkowych - przesyłanie faktur w formie elektronicznej 08/03/2011

  Zmiany przepisów podatkowych - przesyłanie faktur w formie elektronicznej

  Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną z nich jest nowa regulacja dotycząca przesyłania faktur w formie elektronicznej. Ustawodawca w tym przypadku odstąpił od konieczności posiadania przez przedsiębiorców podpisu elektronicznego. Pozwoli to znacznie obniżyć dotychczasowe koszty prowadzenia działalności. Od 1 stycznia 2011 roku faktury mogą być wysyłane przez przedsiębiorców w dowolnym formacie drogą elektroniczną. więcej >>

 • Zmiany przepisów podatkowych - sposób przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną 03/03/2011

  Zmiany przepisów podatkowych - sposób przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną

  Od początku 2011 roku faktury mogą być przesyłane drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia ich podpisem kwalifikowanym. Oprócz warunków jakie musza zostać spełnione przy przesyłaniu faktur, ustawodawca uregulował sposób ich przechowywania. więcej >>

 • Zmiany przepisów podatkowych – możliwość wystawiania faktur zbiorczych 01/03/2011

  Zmiany przepisów podatkowych – możliwość wystawiania faktur zbiorczych

  Kolejną i dość istotną zmianą, a zarazem ułatwieniem dla podatników wprowadzonym przez ustawodawcę, jest możliwość wystawiania faktur korygujących zbiorczych w odniesieniu do udzielonych rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, a więc bonifikat, skont, opustów, uznanych reklamacji. Od 1. stycznia 2011 roku, jeżeli podatnik udziela swojemu kontrahentowi rabatu za dokonane dostawy, nie musi już wystawiać faktur w stosunku jeden do jednego. Może wystawić jedną fakturę korygującą dotyczącą okresu, w którym na przykład nabywca spełni warunki uprawniające go do otrzymania rabatu. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi