Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy 13/10/2014

  Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

  Jeżeli pracownikowi przysługuje roszczenie przeciwko pracodawcy, bądź na odwrót, nie można zwlekać, aby uzyskać zaspokojenie powstałego „długu”. Zbyt długie odkładanie dochodzenia swych roszczeń może skutkować ich przedawnieniem. więcej >>

 • Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy 09/10/2014

  Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, a w krajach Unii Europejskiej uważaną za naczelną zasadę, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.  Na czas „nauki” pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu bądź zwolnić go na czas trwania zajęć. więcej >>

 • Praca w porze nocnej 30/07/2013

  Praca w porze nocnej

  Ustawodawca wprowadził w rozdziale VI do kodeksu pracy odrębną regulację dotyczącą zagadnień pracy w porze nocnej. Ma ona na celu ochronę pracownika, którego aktywność zawodowa przypada na godziny wieczorne i nocne, co wpływać może niekorzystnie na jego stan zdrowia, samopoczucie, czy komfort życia. więcej >>

 • Praca w niedziele i święta 26/07/2013

  Praca w niedziele i święta

  Niedziele i święta państwowe, jak i kościelne zostały uznane za dni wolne od pracy na mocy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy. Na tej podstawie przyjmuje się, że wykonywanie pracy w niedziele i święta jest niedozwolone. Kodeks pracy zawiera jednak liczne wyjątki dopuszczające działalność podmiotów z branż określonych w art. 151 (10) k.p. w trakcie niedzieli i świąt. więcej >>

 • Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów kodeksu pracy.  15/07/2013

  Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów kodeksu pracy. 

  Ustawodawca w art. 775§1 kodeksu pracy zdefiniował podróż służbową jako każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2) 17/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 2)

  Normy prawne z zakresu ochrony pracy dotyczą różnorodnych dziedzin, m.in. techniki, technologii, ekonomiki pracy, ergonomii czy organizacji pracy. Ochrona pracy rozumiana jako „całokształt gwarancji prawnych służących zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy” stanowi ważny dział prawa pracy, który zazębia się z innymi gałęziami prawa, w szczególności z prawem administracyjnym, a także z przepisami sanitarnymi oraz przeciwpożarowymi. więcej >>

 • Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1) 15/01/2013

  Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (cz. 1)

  Pojęcie ochrony pracy jest pojęciem języka prawniczego, stanowiącym pewien skrót językowy, gdyż jego treść jest ukierunkowana nie na ochronę "wykonywania pracy" lecz na ochronę pracownika w procesie pracy. więcej >>

 • Urlop bezpłatny 03/01/2013

  Urlop bezpłatny

  Wśród urlopów pracowniczych poza urlopem wypoczynkowym, wyróżnić możemy także urlop bezpłatny. Jego specyficzny charakter pozwala na możliwość skorzystania z dodatkowego czasu wolnego w ciągu roku. więcej >>

 • Zwolnienie lekarskie 02/01/2013

  Zwolnienie lekarskie

  Choroba to jeden z najczęstszych powodów nieobecności pracowników w pracy. W związku z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje odpowiednie świadczenie, jak również ciążą na nim określone obowiązki. więcej >>

 • Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku. 07/12/2012

  Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku.

  Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika wyrażona w art. 111 k.p. stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy - norm charakteryzujących się z jednej strony dużym stopniem ogólności, a z drugiej - szczególną doniosłością dla określenia podstawowych praw pracownika i obowiązków pracodawcy. więcej >>