Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Najczęstsza forma umowy cywilnoprawnej - umowa o dzieło. 25/10/2010

  Najczęstsza forma umowy cywilnoprawnej - umowa o dzieło.

  Umowa o dzieło jest jedną z występujących obecnie w obrocie umów cywilnoprawnych obok umowy zlecenia i innych umów o świadczenie usług. Prawne unormowanie umowy o dzieło znajduje się w Kodeksie cywilnym od art. 627 do art. 646. więcej >>

 • Mobbing jako naruszenie godności pracownika 25/10/2010

  Mobbing jako naruszenie godności pracownika

  Instytucja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu Pracy wraz z rozwojem różnych form zatrudnienia. Niejasne przepisy, skomplikowana definicja pojęciowa i mało zrozumiałe niekiedy komentarze tej instytucji, a także rozbieżne orzecznictwo sądowe w tym zakresie powodują, że ani pracownicy, ani pracodawcy tak naprawdę nie rozumieją tej instytucji. więcej >>

 • Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową 13/10/2010

  Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową

  Polski Kodeks pracy normujący zgodnie z brzmieniem art. 1 prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wiele kwestii swojego zakresu przedmiotowego pozostawia nieuregulowanych częściowo lub całkowicie, wspomagając się w tych przypadkach przepisami Kodeksu cywilnego. Wyraz tej, skąd inąd oczywistej ze względów praktycznych metodzie legislacji daje art. 300 k.p. w myśl którego: W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jednym z obszarów nietkniętych prawem pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za zawinione spowodowanie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. więcej >>