Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 2) 15/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 2)

  Umowa o prace jest najważniejsza podstawą nawiązania stosunku pracy. W wyniku jej zawarcia dochodzi do powstania tzw. umownego stosunku pracy. Dominującą rolę wśród podstaw nawiązywania stosunku pracy, ze względu na szeroki zakres podmiotowy, odgrywają umowy o pracę. Ponadto Kodeks pracy zna jeszcze inne podstawy nawiązania stosunku pracy – powołanie, mianowanie, wybór oraz spółdzielczą umowę o pracę. więcej >>

 • Rodzaje umów o pracę (cz. 1) 14/11/2012

  Rodzaje umów o pracę (cz. 1)

  Kodeks pracy w sposób ścisły określa rodzaje umów, które mogą stanowić podstawę nawiązania stosunku pracy. Zamknięty katalog rodzajów umów stanowiących podstawę stosunku pracy powoduje, iż nie jest możliwe zawiązanie stosunku pracy na podstawie tzw. umów nienazwanych. więcej >>

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – wiadomości podstawowe 08/10/2012

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – wiadomości podstawowe

  Obowiązkiem pracownika jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak reguluje tę problematykę Kodeks pracy? więcej >>

 • Etyka adwokacka jako ochrona klienta 20/09/2012

  Etyka adwokacka jako ochrona klienta

  Zawód adwokata jak większość wie jest zawodem zaufania publicznego, i większości cieszy się znamienitą opinią publiczną. Lecz wśród wielu pokus dzisiejszego świata oraz pod wpływem nieustającej walki o klienta wielu asów palestry mogłoby sięgnąć po niekonwencjonalne metody w zdobyciu klienta lub np. zaniżyć jakość wykonywanych usług. Przed tego rodzajem poczynaniami chroni potencjalnych klientów kodeks etyki adwokackiej. więcej >>

 • Dni wolne od pracy 19/09/2012

  Dni wolne od pracy

  Często zdarza się, że termin załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, sądzie czy zakładzie pracy upływa w sobotę, niedzielę lub święto. Wbrew powszechnej opinii fakt ten nie uzasadnia każdorazowo przesunięcia się terminu na dzień kolejny. Jednocześnie nie każdy dzień zwyczajowo uznawany za wolny od pracy jest nim w myśl obowiązujących pracowników i pracodawców przepisów. więcej >>

 • Czas pracy kierowców – uregulowania prawne 17/09/2012

  Czas pracy kierowców – uregulowania prawne

  Wykonywanie pracy przez kierowców podlega co do zasady reżimowi Kodeksu Pracy. Z uwagi jednak na specyfikę tego zawodu, należy pamiętać o licznych odrębnościach, których regulacja znajduje się w ustawie z 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców , mająca zasadniczo zastosowanie jedynie do osób zatrudnionych na postawie stosunku pracy. Warto przyjrzeć się najciekawszym kwestiom w niej poruszonym. więcej >>

 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? 17/08/2012

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 kodeksu pracy. Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 tejże ustawy „terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie". Nie stosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł. więcej >>

 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 10/08/2012

  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

  Praca znajduje się pod ochroną państwa, które ma prawo sprawowania w tym zakresie nadzoru zgodnie z art. 24 Konstytucji RP. Obowiązek powołania systemu inspekcji dla "zapewnienia stosowania przepisów prawnych, dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu" został przewidziany również w Konwencji nr 81 MOP w sprawie inspekcji pracy w przemyśle i handlu, ratyfikowanej przez Polskę 19 kwietnia 1995 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450 i 451). więcej >>

 • Porozumienia zawieszające 01/08/2012

  Porozumienia zawieszające

  Porozumienia to źródła prawa pracy. Nie mogą one być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Oznacza to, że mogą one odmiennie niż np. kodeks pracy regulować niektóre kwestie pracownicze, ale tylko na korzyść pracownika. W prawie pracy można wyróżnić m.in.: porozumienia kończące spór, porozumienia zawierane w razie zwolnień grupowych, porozumienia zawieszające. Te ostatnie nie wprowadzają zmian, ale w konkretnych przypadkach powodują niestosowanie niektórych rozwiązań. więcej >>

 • Urlop wypoczynkowy 09/07/2012

  Urlop wypoczynkowy

  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki jaką jest urlop wypoczynkowy. Każda osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy ma prawo do skorzystania z tego przywileju. Wymiar urlopu i sposoby korzystania z niego omówione zostały poniżej. więcej >>