Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Szczególna ochrona pracownic. Prace wzbronione kobietom 23/12/2011

  Szczególna ochrona pracownic. Prace wzbronione kobietom

  Co to jest praca wzbroniona? Jakie prace są wzbronione kobietom? Czy można zatrudnić kobietę przy pracy wzbronionej? Te informacje są szczególnie ważne dla pracodawcy zatrudniającego pracownice. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe 22/12/2011

  Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe

  Kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody pracodawcy? Jakie wysokości odszkodowania może żądać pracodawca od pracownika? Kodeks pracy reguluje w Dziale Piątym te kwestie. więcej >>

 • Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.2 21/12/2011

  Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.2

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Wśród innych obowiązków szczególną rolę odgrywają obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich realizacja wpływa nie tylko na jakość i efektywność świadczonej pracy, ale i decyduje o życiu i zdrowiu pracowników. Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym powinno być wspólną troską pracodawców, ale i pracowników. więcej >>

 • Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.1 20/12/2011

  Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.1

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Wśród innych obowiązków szczególną rolę odgrywają obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich realizacja wpływa nie tylko na jakość i efektywność świadczonej pracy, ale i decyduje o życiu i zdrowiu pracowników. Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym powinno być wspólną troską pracodawców, ale i pracowników. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2 19/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.2

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1 16/12/2011

  Najważniejsze obowiązki pracowników -cz.1

  Kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków pracowników ma artykuł 100 Kodeksu pracy. Artykuł ten zawiera ogólnie określone obowiązki wszystkich pracowników, które mogą być konkretyzowane przez przepisy szczególne oraz przez umowy o pracę i regulaminy pracy. Obowiązki wyrażone w artykule 100 Kodeksu pracy były często przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Orzecznictwo pomaga zrozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów Kodeksu. więcej >>

 • Zakres obowiązków pracownika 15/12/2011

  Zakres obowiązków pracownika

  W kontekście zakresu obowiązków pracownika nie można zapominać o indywidualizacji każdego stosunku pracy. Obowiązki pracownika to nie tylko kwestie wynikające z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących stosunku pracy. Szczególne znaczenie ma umowa o pracę, zakres obowiązków i regulamin pracy. więcej >>

 • Umowa przedwstępna w stosunku pracy 13/12/2011

  Umowa przedwstępna w stosunku pracy

  Istotą umowy przedwstępnej jest wzajemne przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy definitywnej. Strony określają istotne postanowienia umowy i zobowiązują się do ich wykonania w określonym terminie. Przepisy określające umowę przedwstępną nie różnicują zakresu stosunków społecznych, w jakich może być ona zawarta, dlatego dopuszczalne jest zastosowanie umowy przedwstępnej w zakresie stosunku pracy. więcej >>

 • Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy 09/12/2011

  Zasada uprzywilejowania pracownika, jako podstawowa zasada prawa pracy

  Stosunek pracy to relacja łącząca pracodawcę z pracownikiem, której najważniejszym bodaj elementem jest wykonywanie pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy, za którą pracownik otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Jednak błędem byłoby sądzić, że istnieje nieograniczona dowolność w jego kształtowaniu – musi on bowiem być zawsze zgodny z podstawowymi zasadami prawa pracy, wśród których szczególny charakter posiada zasada uprzywilejowania pracownika. więcej >>

 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę 06/12/2011

  Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę

  W rozdziale kodeksu pracy poświęconemu obowiązkom pracodawcy a dokładnie w art. 94 pkt 9a przewidziany jest obowiązek prowadzenia dokumentacji przez pracodawcę w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Dodatkowo pkt 9 b powołanego artykułu stanowi o obowiązku przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek ten jest jednym z podstawowych, które spoczywają na pracodawcy a szczególne wytyczne dotyczące tego obowiązku uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. więcej >>