Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Wzory Dokumentów

Prawo Pracy

Wzory dokumentów

 • Regulamin pracy

  Postanowienia wstępne § 1 Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca…
  zobacz więcej ››
 • Regulamin wynagradzania

  REGULAMIN WYNAGRADZANIA § 1 Niniejszy Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia…
  zobacz więcej ››
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

  Kranex Sp. z o.o. (zwana dalej Pracodawcą) reprezentowana przez Marka Kolkę-Prezesa Zarządu oraz Ambroży Świderek (zwany dalej Pracownikiem) zam.…
  zobacz więcej ››
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

  W imieniu VaBanx Sp. z o.o. rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 20.04.2010, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który…
  zobacz więcej ››
 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

  1/ KROTEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krotoszyńskiej 50/3, reprezentowaną przez Beatę Podziemską - Członka Zarządu Spółki, zwaną…
  zobacz więcej ››
 • Umowa o zakazie konkurencji

  1/ AGAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Mieszka I 45, reprezentowaną przez Mariusza Dulińskiego-Prezesa Zarządu, zwaną dalej Pracodawcą,…
  zobacz więcej ››
 • Umowa zlecenie

  ...zawarta w dniu 05.09.2010 we Wrocławiu pomiędzy: 1/ GIGANT-PAX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hoene-Wrońskiego 20, wpisaną do rejestru…
  zobacz więcej ››
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

  Niniejszym wypowiadam Pani umowę o pracę zawartą dnia 24.03.2007 r., zwaną dalej Umową, w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia zasadniczego…
  zobacz więcej ››