Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej 04/10/2013

  Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

  Art. 871 kodeksu cywilnego określa szczegółowe zasady rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. więcej >>

 • Ograniczenia zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 05/08/2013

  Ograniczenia zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Zgodnie z art. 57§1 kodeksu cywilnego nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy jest ono zbywalne. więcej >>

 • Prawidłowe zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu jako przesłanka prawidłowego podjęcia uchwały przez zarząd spółki akcyjnej. 19/07/2013

  Prawidłowe zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu jako przesłanka prawidłowego podjęcia uchwały przez zarząd spółki akcyjnej.

  Co do zasady sprawy spółki akcyjnej powinny być prowadzone wspólnie, a decyzje podejmowane kolegialnie na posiedzeniach zarządu. Warto jednak zauważyć, iż w praktyce nie każde spotkanie członków zarządu może być uznane za posiedzenie uprawnione do podjęcia skutecznej uchwały. więcej >>

 • Powództwo o uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 04/03/2013

  Powództwo o uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Przepisy kodeksu spółek handlowych określają, jakie są reguły podejmowania uchwał w spółkach. Uregulowania w tej kwestii niosą także postanowienia umów spółek. Przepisy przewidują także instrumenty, które należy wykorzystać w przypadku ściśle określonych wad uchwał. Przyjrzyjmy się bliżej uregulowaniom dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej >>

 • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27/02/2013

  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Kodeks spółek handlowych i umowa spółki przewidują rozmaite reguły dotyczące podejmowania uchwał. Muszą one jednak spełniać wymogi wskazane przez przepisy prawa. Kiedy wymogi te nie zostaną spełnione, prawo przewiduje instrument w postaci powództwa o stwierdzenie nieważności. Na czym środek taki polega i kiedy można go wykorzystać? więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo – akcyjnej 17/10/2012

  Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo – akcyjnej

  Spółka komandytowo – akcyjna jest spółką osobową, w której co najmniej jeden ze wspólników jest komplementariuszem, a co najmniej jeden akcjonariuszem. Różnica między statusem wspólników leży w ich odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania. Jak więc kształtuje się odpowiedzialność w tej spółce handlowej? więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej 15/10/2012

  Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

  Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Występują w niej dwa rodzaje wspólników. Aby powstała spółka komandytowa, co najmniej jeden ze wspólników musi mieć status komplementariusza, a co najmniej jeden komandytariusza. Różnica między wspólnikami polega na ich odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania. więcej >>

 • Jak prawidłowo ukształtować firmę w spółkach handlowych? 12/10/2012

  Jak prawidłowo ukształtować firmę w spółkach handlowych?

  Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Firma (jako oznaczenie podmiotów) indywidualizuje przedsiębiorców. Firmę ujawnia się także we właściwych rejestrach. Ustawodawca w kodeksie spółek handlowych daje wyraźne wskazówki jak powinna wyglądać firma spółek handlowych. Przyjrzyjmy się bliżej tym regułom i skutkom ich odmiennego zastosowania. więcej >>

 • Pojęcie akcji (cz. II) 07/09/2012

  Pojęcie akcji (cz. II)

  Termin „akcja” nie posiada jednolitego znaczenia. Kodeks spółek handlowych z 15.9.2000 r. (dalej jako KSH) posługuje się tym terminem w trzech znaczeniach: akcja jako część kapitału zakładowego, akcja jako prawo podmiotowe oraz akcja jako papier wartościowy. W zależności od kontekstu użycia tego terminu, jego znaczenia będą podlegać hierarchizacji, nigdy jednak wzajemnemu wykluczeniu. W drugiej części artykułu omówieniu podlegać będzie pojęcie akcji, jako papieru wartościowego. więcej >>

 • Pojęcie akcji (cz. I) 06/09/2012

  Pojęcie akcji (cz. I)

  Termin „akcja” nie posiada jednolitego znaczenia. Kodeks spółek handlowych z 15.9.2000 r. (dalej jako KSH) posługuje się tym terminem w trzech znaczeniach: akcja jako część kapitału zakładowego, akcja jako prawo podmiotowe oraz akcja jako papier wartościowy. W zależności od kontekstu użycia tego terminu, jego znaczenia będą podlegać hierarchizacji, nigdy jednak wzajemnemu wykluczeniu. W pierwszej części artykułu omówione zostaną dwa pierwsze znaczenia pojęcia akcji. więcej >>