Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (część 2) - postępowanie 05/09/2012

  Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (część 2) - postępowanie

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, co oznacza możliwość powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Taka możliwość została dopuszczona w obrocie prawnym ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 2011 r. Nr 106 poz. 622 ze zm.). Przekształcenie nakłada na przekształcanego przedsiębiorcę obowiązek dokonania pewnych wymogów formalnych. więcej >>

 • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (część 1) - skutki 04/09/2012

  Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (część 1) - skutki

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, co oznacza możliwość powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Taka możliwość została dopuszczona w obrocie prawnym ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 2011 r. Nr 106 poz. 622 ze zm.). Przekształcenie wywołuje określone prawem skutki – zachowanie istnienia osoby fizycznej i jednoczesne ustanie bytu przedsiębiorcy. więcej >>

 • Zbycie akcji a obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych 17/08/2012

  Zbycie akcji a obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych

  W świetle przepisów art. 356 Kodeksu spółek handlowych (KSH) akcje imienne, z którymi związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych mogą być zbywane jedynie za pozwoleniem spółki. Celem tejże regulacji jest kreowanie stabilnych powiązań gospodarczych pomiędzy spółką a akcjonariuszami występującymi w roli dostawców towarów lub usług. Zadaniem niniejszego opracowania jest omówienie i przedstawienie  skutków prawnych tej instytucji prawa handlowego zarówno dla akcjonariusza jak i spółki akcyjnej. więcej >>

 • Zakaz rozporządzania akcjami spółki akcyjnej przed rejestracją 02/08/2012

  Zakaz rozporządzania akcjami spółki akcyjnej przed rejestracją

  Zasada rozporządzania akcjami spółki akcyjnej oznacza możliwość ich przeniesienia (np. sprzedaż) lub obciążenia (np. zastaw). Zasada ta, wynikająca z treści art. 337 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), ulega licznym ograniczeniom. Jednym z nich jest zakaz rozporządzania akcjami przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru lub przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Moment ten, ściśle określony przez ustawodawcę, oznacza szereg implikacji determinujących sytuację prawną przyszłego lub dotychczasowego akcjonariusza. Implikacje te są przedmiotem niniejszych rozważań. więcej >>

 • Nabycie akcji spółki akcyjnej od osoby nieuprawnionej 11/07/2012

  Nabycie akcji spółki akcyjnej od osoby nieuprawnionej

  Z problematyką przeniesienia akcji wiąże się ryzyko jej nabycia od osoby, która nie jest do tego uprawniona (np. nie jest faktycznym właścicielem akcji). Hipotetycznie nabyta akcja może stanowić uprzedni przedmiot kradzieży a zbywca może okazać się złodziejem lub paserem. Możliwość wystąpienia takiej sytuacji stanowi asumpt do analizy skutków prawnych zbycia akcji przez nieuprawnionego dla uczestników obrotu gospodarczego. więcej >>

 • Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. III) 09/07/2012

  Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. III)

  \Prawo do przeniesienia akcji stanowi konsekwencję zasady rozporządzalności, uregulowanej na gruncie art. 337 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Akcje inkorporują prawa udziałowe akcjonariusza, które mogą być przedmiotem zbycia. Akcjonariusze mają prawo do dysponowania akcjami w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej. Nierzadkim sposobem, aby to uczynić jest przeniesienie akcji na osobę trzecią, która dzięki temu uzyskuje status akcjonariusza. Ograniczone ramy redakcyjne artykułu stanowią przyczynę jego podziału na trzy części. Finalna część artykułu ukazuje problematykę przeniesienia akcji zdematerializowanych w spółce akcyjnej. więcej >>

 • Due diligence w procesie łączenia spółek 21/06/2012

  Due diligence w procesie łączenia spółek

  Due diligence to termin, który dosłownie przetłumaczony oznacza należytą staranność. Pochodzi z prawa amerykańskiego i odnosi się do tamtejszej zasady obowiązującej m.in. przy umowach sprzedaży (tzw. zasada caveat emptor), według której nabywca działa wyłącznie na własne ryzyko, a jeżeli okazałoby się, że rzecz jest wadliwa nie ma on w zasadzie żadnych praw z tytułu rękojmi. więcej >>

 • Dopłaty w procesie łączenia cz. II 20/06/2012

  Dopłaty w procesie łączenia cz. II

  W pierwszej części przybliżyłem ogólne założenia instytucji dopłat oraz zasady jakie kierują tym procesem oraz możliwe parytety wymiany udziałów czy akcji. W tej części opisze jakie mogą być źródła pochodzenia dopłat, jakie są terminy ich uiszczenia. więcej >>

 • Dopłaty w procesie łączenia cz. I 19/06/2012

  Dopłaty w procesie łączenia cz. I

  W dniu połączenia majątek spółki przejmowanej bądź spółek łączących się staje się majątkiem spółki przejmującej. Ekwiwalent za to stanowią udziały, bądź akcje spółki przejmującej (nowo zawiązanej), które wydawane są wspólnikom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (nowo zawiązanej). więcej >>

 • Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. II) 11/06/2012

  Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. II)

  Prawo do przeniesienia akcji stanowi konsekwencję zasady rozporządzalności uregulowanej na gruncie art. 337 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH). Akcje inkorporują prawa udziałowe akcjonariusza, które mogą być przedmiotem zbycia. Akcjonariusze mają prawo do dysponowania akcjami w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej. Nierzadkim sposobem, aby to uczynić jest przeniesienie akcji na osobę trzecią, która dzięki temu uzyskuje status akcjonariusza. Ograniczone ramy redakcyjne artykułu stanowią przyczynę jego podziału na trzy części. Niniejsza część, jako kontynuacja traktuje o przeniesieniu akcji na okaziciela. więcej >>