Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Zawieranie umów z „samym sobą” w spółce kapitałowej 04/11/2010

  Zawieranie umów z „samym sobą” w spółce kapitałowej

  Spółki kapitałowe jako osoby prawne działają przez swoje organy, w skład których wchodzą osoby fizyczne. W sytuacji, kiedy członek organu zamierza zawrzeć umowę ze spółką w której sprawuje swoją funkcję występuje on w podwójnej roli – z jednej strony jego działalnie jest przypisywane organowi reprezentującemu spółkę, a z drugiej jemu jako osobie fizycznej będącej kontrahentem spółki. Interesy obu tych osób są co do zasady sprzeczne. Jak wygląda w praktyce dokonywanie czynności z „samym sobą” w spółce kapitałowej? więcej >>

 • Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10) 29/10/2010

  Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10)

 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową 20/10/2010

  Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

  Najczęściej mówi się o przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową w celu ograniczenia ryzyka działalności gospodarczej. Często korzystny może okazać się jednak proces odwrotny – przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, np. komandytową. Pozwoli to w przyszłości między innymi zmniejszyć obciążenia podatkowe spółki, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o zmianie zasad odpowiedzialności wspólników. więcej >>

 • Zasady tworzenia firmy ( 13/10/2010

  Zasady tworzenia firmy ("nazwy")

  Firmą wbrew potocznemu znaczeniu tego słowa jest imię i nazwisko lub nazwa pod jaką dany przedsiębiorca występuje w obrocie prawnym (art. 432 § 1 k.c.: Przedsiębiorca działa pod firmą.). Zasady tworzenia firmy są regulowane przepisami prawa prywatnego, przy czym są różne, zależnie od przyjętej formy działalności gospodarczej. więcej >>

 • Obowiązki notyfikacyjne spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych 01/10/2010

  Obowiązki notyfikacyjne spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych

  Kodeks spółek handlowych definiuje pojęcie spółki dominującej i wprowadza kilka szczególnych obowiązków ciążących na tego rodzaju podmiotach. Do najważniejszych należą obowiązki o charakterze notyfikacyjnym zapewniające jawność stosunków dominacji. więcej >>

 • Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 14/09/2010

  Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Art. 249 – 254 Kodeksu spółek handlowych regulują możliwość wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku kumulatywnego spełnienia przez nią określonych przesłanek. więcej >>

 • Elementy treści umowy spółki jawnej 10/09/2010

  Elementy treści umowy spółki jawnej

  Umowa spółki pełni dwie funkcje: po pierwsze jest jednym z warunków powstania spółki, a po drugie stanowi ustrojową podstawę jej funkcjonowania. Dlatego dla przedsiębiorców, którzy decydują się prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki handlowej bardzo istotne znaczenie ma prawidłowe sporządzenie umowy. Oprócz formy, przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują też minimalną treść jaką należy umieścić w takiej umowie. więcej >>

 • Zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej 10/09/2010

  Zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

  Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej określane jest też czasem mniej poprawnie jako zbycie udziałów w spółce. Art. 10 Kodeksu spółek handlowych pozwala dokonywać tego rodzaju czynności z zastrzeżeniem jednak spełnienia kilku warunków. więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową 07/09/2010

  Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową

  Wspólnicy spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania na szczególnych zasadach określonych w art. 574 Kodeksu spółek handlowych. Celem tej regulacji jest zapobieganie uchylaniu się od odpowiedzialności przez wspólników. więcej >>