Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Spółka partnerska 09/12/2011

  Spółka partnerska

  Spółka partnerska jest stosunkowo nową instytucją prawa spółek, wprowadzoną przez nowelizacje kodeksu spółek handlowych z dnia 1 stycznia 2000r. Została ona wprowadzona wzorem legislacji zagranicznych jako szczególna forma wykonywania tzw. wolnych zawodów. więcej >>

 • Spółka jawna 06/12/2011

  Spółka jawna

  Zgodnie z art. 22 pkt 1 k.s.h. spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy z wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. więcej >>

 • Umowa spółki 30/11/2011

  Umowa spółki

  Zgodnie z art. 3 k.s.h. przez umowę spółki handlowej wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. więcej >>

 • Rejestracja spółki 22/11/2011

  Rejestracja spółki

  Zapewnienie pewności obrotu gospodarczego, równego dostępu do informacji stworzyły potrzebę prowadzenia urzędowych spisów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do tego służą nam rejestry przedsiębiorców, a więc także spółek handlowych, gdzie bez dokonania rejestracji spółki nie będziemy mogli prowadzić swojej działalności. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego (cz.1) 15/11/2011

  Zasady prawa firmowego (cz.1)

  W odniesieniu do zasad tworzenie firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe. Prawo firmowe to zespół norm wiążących się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy. Prawo do firmy realizowane jest przez zasady: prawdziwości, jawności, jedności, ciągłości, wyłączności i niezbywalności więcej >>

 • Spółka cywilna 28/10/2011

  Spółka cywilna

  Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym postałym na podstawie umowy, przez którą jej strony, a więc wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. więcej >>

 • Ogólna charakterystyka procesu likwidacji spółki jawnej 23/09/2011

  Ogólna charakterystyka procesu likwidacji spółki jawnej

  Likwidacja w spółkach osobowych jest fakultatywnym sposobem zakończenia działalności spółki prowadzącym w konsekwencji do wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. Fakultatywność oznacza, że wspólnicy spółki jawnej mogą w formie porozumienia uzgodnić inny sposób zakończenia jej działalności. Tematyka likwidacji spółki jawnej zamieszczona jest w Kodeksie spółek handlowych w art. 67-85. więcej >>

 • Prowadzenie spraw w spółce jawnej 07/09/2011

  Prowadzenie spraw w spółce jawnej

  Zawiązując spółkę handlową wspólnicy muszą w jakiś sposób dbać o jej funkcjonowanie i dokonywać niezbędnych czynności, aby spółka przynosiła zysk. Wspólnicy mogą tego dokonywać przez reprezentowanie spółki i zawieranie korzystnych umów, ale również przez dokonywanie czynności wewnątrz spółki, które świadczą chociażby o jej renomie i pozycji na rynku. Kwestia prowadzenia spraw w spółce jawnej jest również o tyle istotna, iż na podstawie przepisów odsyłających stosuje się je w dużej mierze także do innych spółek osobowych. więcej >>

 • Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o. 06/09/2011

  Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o.

  Spółka z o. o. to kapitałowa spółka handlowa, której funkcjonowanie regulują przepisy ustawy- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.]. Zgodnie z tą ustawą zaistnienie „przyczyny rozwiązania spółki”, o której mowa w art. 272 powoduje ex lege skutek prawny w postaci otwarcia likwidacji. Nie zawsze jednak postępowanie likwidacyjne w spółce z o. o. uwieńczone będzie wykreśleniem spółki, przez sąd rejestrowy, z Krajowego Rejestru Sądowego. więcej >>

 • Spółka jawna – definicja ustawowa, umowa spółki 29/08/2011

  Spółka jawna – definicja ustawowa, umowa spółki

  Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a jednocześnie nie jest inną spółką handlową. W związku z powyższym spółki jawnej nie da się określić przez pryzmat wielkości obrotu, wartości majątku, czy wielkości zatrudnienia. Przede wszystkim więc jest to spółka, którą zawiązuje się w celu prowadzenia przedsiębiorstwa, niekoniecznie również w celach zarobkowych. więcej >>