Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Wzory Dokumentów

Prawo Spółek

Wzory dokumentów

 • Umowa spółki jawnej

  Umowa spółki jawnej sporządzona przez Piotra Jankowskiego
  zobacz więcej ››
 • Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Plan przekształcenia sporządzony 16.10.2009 r. przez wspólnika spółki OROL Polska R. Tomczyk Spółka Jawna, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.…
  zobacz więcej ››
 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterMas Sp. z o.o. zwołane przez Zarząd Spółki odbyło się w dniu 31.05.2010 w siedzibie Spółki. W Zgromadzeniu…
  zobacz więcej ››
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

  Sprawozdanie Zarządu z działalności TransBus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy rozpoczynający…
  zobacz więcej ››
 • Statut spółki komandytowo-akcyjnej

  Statut spółki komandytowo-akcyjnej zawarty w dniu 01.08.2010 we Wrocławiu pomiędzy: 1/ a/ Niną Kalinowską, zamieszkałą w Krakowie, ul. Świętojańska…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego

  Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MidTaks Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MidTaks Sp. z o.o. odbyło się w dniu 29.10.2010…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

  ...Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a wobec braku sprzeciwu obecnych, tak co do odbycia…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Uchwała Wspólników BROM Polska R. Sawicki i Wspólnik Spółka Jawna o przekształceniu spółki z dnia 09.02.2009 Na podstawie art. 556 pkt. 2 i 563…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki

  § 1 Z dniem 1 stycznia 2009 r. spółka "ORBITA" Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu. § 2 Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Za przyjęciem uchwały…
  zobacz więcej ››
 • Umowa spółki z o.o.

  I. Postanowienia ogólne § 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,…
  zobacz więcej ››