Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Wzory Dokumentów

Prawo Spółek

Wzory dokumentów

  • Umowa sprzedaży udziałów w spółce

    § 1 1. Sprzedający oświadcza, że jest wspólnikiem spółki NOVINKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do KRS pod numerem 85024, zwanej…
    zobacz więcej ››