Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Najem, leasing, dzierżawa, użyczenie - czyli parę uwag o sposobie korzystania z samochodu w firmie cz. 1 06/08/2014

  Najem, leasing, dzierżawa, użyczenie - czyli parę uwag o sposobie korzystania z samochodu w firmie cz. 1

  Każdy prowadzący własną firmę staje prędzej czy później przed dylematem optymalizacji kosztów nabycia samochodu dla potrzeb prowadzonej działalności. Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Decyzja ta w dobie różnorodności ofert na rynku wymaga dogłębnej analizy, a podjęta w sposób istotny przekłada się na kształt kosztów i przychodów w firmie.  więcej >>

 • Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym 15/07/2014

  Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym

  W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykane jest sporządzanie umów w językach obcych. W kontekście powyższego warto więc przytoczyć podstawowe postanowienia ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.  więcej >>

 • Formy naprawienia szkody 29/05/2014

  Formy naprawienia szkody

  Zgodnie z art. 363 kodeksu cywilnego naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, albo na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. więcej >>

 • Waloryzacja świadczeń pieniężnych 26/05/2014

  Waloryzacja świadczeń pieniężnych

  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3581 kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej. więcej >>

 • Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy.  12/05/2014

  Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

  Praktyka wskazuje, iż po upływie obowiązywania umowy leasingu finansujący (leasingodawca) zazwyczaj nie dąży już do odzyskania przedmiotu umowy. Z tego powodu dosyć powszechnie umowy leasingu przewidują możliwość uzyskania przez korzystającego (leasingobiorcę) prawa własności przedmiotu. więcej >>

 • Konsekwencje wprowadzenia do umowy agencyjnej klauzuli del credere 05/05/2014

  Konsekwencje wprowadzenia do umowy agencyjnej klauzuli del credere

  W praktyce, z umową agencyjną, może być powiązana dodatkowa klauzula, zgodnie z którą agent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez klienta. Zwiększona odpowiedzialność agenta połączona została w art. 7617 kodeksu cywilnego z dodatkowym wynagrodzeniem – prowizją del credere.  więcej >>

 • Umowy najmu w centrach handlowych cz. 1 14/04/2014

  Umowy najmu w centrach handlowych cz. 1

  Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na lokowanie swoich firm w centrach handlowych korzystając z gotowego zaplecza infrastrukturalnego oraz marketingowego. Należy mieć na uwadze, że właściwie wynegocjowana umowa najmu będzie składała się na jeden z wielu istotnych elementów oddziaływujących na kondycję finansową naszej firmy, przekładając się w konsekwencji na ryzyko powodzenia całego przedsięwzięcia gospodarczego. więcej >>

 • Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika 08/04/2014

  Odstąpienie od umowy wzajemnej na skutek zwłoki dłużnika

  Terminowe spełnienie świadczenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków strony każdej umowy cywilnoprawnej. W sytuacji, gdy jedna ze stron umowy wzajemnej nienależycie wykonuje umowę (zwleka z wykonaniem świadczenia), drugiej stronie przysługuje uprawnienie do zakończenia współpracy poprzez odstąpienie od umowy.  więcej >>

 • Pokwitowanie spełnienia świadczenia 02/04/2014

  Pokwitowanie spełnienia świadczenia

  Zgodnie z art. 354 kodeksu cywilnego wierzyciel powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania. W praktyce występują różne postacie współdziałania stron umowy cywilnoprawnej. więcej >>

 • Niemożliwość spełnienia świadczenia. 02/12/2013

  Niemożliwość spełnienia świadczenia.

  Co do zasady zobowiązanie polega na tym, że dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela określone świadczenie. Aby powstało ważne zobowiązanie, świadczenie dłużnika musi być jednak możliwe do spełnienia. Zgodnie z art. 387§1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.  więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi