Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Przejęcie długu 13/10/2010

  Przejęcie długu

  Stosunek zobowiązaniowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, mimo tego, że w danej chwili wiąże z reguły konkretnie wskazane osoby, to w większości przypadków nie jest on więzią ściśle osobistą. Taka konstrukcja wynika z rozwoju prawa zmierzającego, można by rzec, do liberalizacji pewnych unormowań a także z potrzeb współcześnie istniejących kontraktów cywilnych. Brak osobistego charakteru stosunku zobowiązaniowego wiąże się możliwością (przy spełnieniu określonych ustawowo wymogów) zmian podmiotowych, bądź to po jednej ze stron, bądź po obu stronach. O ile polski Kodeks cywilny nie zawiera konstrukcji łącznego (jednoczesnego) przenoszenia wierzytelności i długu, o tyle zawiera odrębne instytucje dla zmiany wierzyciela i dłużnika. Jedną z tych ostatnich jest regulacja nazwana przejęciem długu. więcej >>

 • Prokura jako prawny wyraz uprzywilejowania przedsiębiorców 13/10/2010

  Prokura jako prawny wyraz uprzywilejowania przedsiębiorców

  Instytucja prokury mimo tego, że została wprowadzona do Kodeksu cywilnego dopiero w 2003 r., była znana prawu polskiemu już wcześniej z unormowań prawa handlowego (Kodeks Handlowy z 1933 r.). Jej istota jest obecnie ujęta w art. 1091 k.c. statuującym prokurę jako szczególnego rodzaju szeroko umocowane pełnomocnictwo, mogące być ustanowione tylko przez pewną grupę podmiotów prawa. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.) 13/10/2010

  Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.)

  Obecny rozwój budownictwa, w tym także tego szeroko rozumianego, niesie za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo, nie tylko dla osób bezpośrednio korzystających z obiektów stworzonych w myśl najnowszych technologii, lecz także dla osób przebywających w ich pobliżu. Każdy bowiem obiekt, może niekoniecznie z przyczyn zawinionych przez jego właściciela ulec defektom, które doprowadzą do zawalenia lub oderwania się jego części. Ustawodawca w związku z tym oraz w celu ochrony osób poszkodowanych w następstwie powyższych zdarzeń, wprowadził do Kodeksu cywilnego art. 434, który reguluje szczególną odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli. więcej >>

 • Istota przedawniania się roszczeń 13/10/2010

  Istota przedawniania się roszczeń

  Ustawodawca normując stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego, dąży na różne sposoby do pewności obrotu między nimi. Jednymi z elementów konstrukcyjnych prawa cywilnego, które tą pewność gwarantują są różne odmiany dawności, czyli instrumenty prawne będące rozwiązaniem regulującym sytuację praw podmiotowych, których zaniechanie wykonywania jest tak długotrwałe, że prowadzi to do powstania niepewnych stanów faktycznych. Głównie spotykaną w prawie cywilnym odmianą dawności jest instytucja przedawnienia, która doczekała się kompleksowej regulacji w Tytule VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko? 12/10/2010

  Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko?

  Zwykle termin odpowiedzialność kojarzy się tylko z prawem karnym i przestępstwami. Natomiast wiele osób zapomina, że w prawie cywilnym także konstruuje się pojęcie odpowiedzialności. Czym więc jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej źródła? więcej >>

 • Najem lokalu mieszkalnego - zrób to dobrze 12/10/2010

  Najem lokalu mieszkalnego - zrób to dobrze

  Prawie każdy z nas spotyka się z umowami najmu lokali mieszkań. Studenci wynajmują mieszkania podczas studiów, a także później wielu po prostu nie stać na własne lokum. Niestety- często mamy z tego powodu wiele nieprzyjemności - zarówno występując w roli lokatora, jak i wynajmującego. Jak powinna wyglądać umowa najmu, by uniknąć niedogodności? więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega? 12/10/2010

  Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega?

 • Sprzedajesz nieruchomość? Sporządź dobrą umowę! 12/10/2010

  Sprzedajesz nieruchomość? Sporządź dobrą umowę!

  Kiedy chcemy sprzedać lub kupić nieruchomość, musimy się udać do notariusza. Zawierana przez nas umowa cechuje się wieloma aspektami, o których warto wiedzieć, a o których często nie wiemy. Przepisy mogą być dla nas obszerne lub zbyt niezrozumiałe. Jak więc dokonać obrotu naszymi nieruchomościami i zrobić to dobrze? więcej >>

 • Kara umowna i odszkodowanie, czyli co każdy wiedzieć powinien 12/10/2010

  Kara umowna i odszkodowanie, czyli co każdy wiedzieć powinien

  W obrocie gospodarczym powszechnym jest zaciąganie zobowiązań- uczestnicy obrotu są wierzycielami bądź dłużnikami. Co jednak, gdy dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania? W takich sytuacjach wierzyciela chronią instytucje prawa cywilnego- odszkodowanie na zasadach ogólnych i kara umowna. więcej >>

 • Darowizna - dokonaj jej w dobrej formie 12/10/2010

  Darowizna - dokonaj jej w dobrej formie

  Darowizna wydaje się być prostą czynnością. W praktyce jednak napotykamy na szereg rozwiązań, a przepisy nie dają często jednoznacznej odpowiedzi, które wyjście jest najlepsze. W jakiej formie powinna być dokonana darowizna, aby była zgodna z prawem, ale także odpowiadała naszym oczekiwaniom? więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi