Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Umowa agencyjna 08/06/2012

  Umowa agencyjna

  Jest jedną z wielu umów unormowanych w kodeksie cywilnym, ma ona szczególny charakter ze względu na swą specyfikę. Umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (agentem i zlecającą firmą) służąca zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu zlecającego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy? 04/06/2012

  Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy?

  Wielu z nas posługuje się tym pojęciem, nie wiedząc, że jest ono ściśle sprecyzowane. Warto więc, dowiedzieć się w jakich sytuacjach możemy mówić o ofercie. więcej >>

 • Zaliczka a zadatek  29/05/2012

  Zaliczka a zadatek 

  Niejednokrotnie zdarza się, iż strony umowy mają problem z odróżnieniem czy wpłacona kwota jest zadatkiem, czy zaliczką. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie różnic pomiędzy zaliczką i zadatkiem oraz klarownym wyjaśnieniu tych dwóch terminów prawnych. więcej >>

 • Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości? 30/04/2012

  Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości?

  Służebność mieszkania jest jedną z form służebności osobistej. Najczęściej z tym stosunkiem prawnym mamy do czynienia w przypadku umowy darowizny nieruchomości oraz umowy, przenoszącej własność gospodarstwa rolnego na następcę. Istotą tej służebności jest zapewnienie przez właściciela mieszkania prawa do zamieszkiwania i korzystania z całości lub części danego lokalu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. więcej >>

 • Różnice między awalem a poręczeniem 25/04/2012

  Różnice między awalem a poręczeniem

  Poręczenie, które znamy z Kodeksu cywilnego to instytucja osobistego zabezpieczenia wierzytelności. Z pozoru awal, czyli poręczenie wekslowe jest podobne, gdyż również ma na celu dodatkowo zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Jednak różnice, które zachodzą miedzy tymi poręczeniami powodują, że awal to szczególny rodzaj zabezpieczenia, do którego nie stosuje się przepisów o poręczeniu z KC. Co więcej, poręczenie za weksel jest bardziej ryzykowne, o czym mowa niżej. więcej >>

 • Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy? 20/04/2012

  Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy?

  Termin ten dotyczy ściśle produkcji rolnej, bowiem jedną ze stron tej umowy konsensualnej jest producent rolny, zobowiązujący się do wytworzenia i dostarczenia płodów rolnych. Czym różni się ten stosunek prawny od zwykłej umowy sprzedaży? Czy stawia producenta rolnego w lepszej sytuacji? więcej >>

 • Nowe obowiązki finansowe deweloperów 13/04/2012

  Nowe obowiązki finansowe deweloperów

  29 kwietnia 2012r. wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana popularnie „ustawą deweloperską”. Niesie ona szczególnego rodzaju rozwiązania ochronne dla nabywców lokalu. Postanowienia nowej regulacji nakładają także nowe obowiązki na deweloperów. Część z nich związana jest ze sferą finansową. więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość 12/04/2012

  Umowy zawierane na odległość

  Nie ulega wątpliwości, iż zawieranie umów na odległość staje się coraz bardziej popularne ze względu na wygodę jaką dają zarówno konsumentowi jak i przedsiębiorcy nowoczesne środki przekazu. Ten sposób został również przewidziany w polskim prawie. Warto wiedzieć, jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorcę obecne przepisy. więcej >>

 • Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa 11/04/2012

  Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa

  Obecne natężenie w sferze zawierania umów oraz rozmaitość ich form stały się impulsem do uregulowania kwestii zawierania umów w miejscu innym niż lokal przedsiębiorstwa. Są one objęte nieco innym reżimem prawnym niż umowy zawierane miejscu przystosowanym zgodnie z przepisami do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. więcej >>

 • List intencyjny w procesie łączeniowym spółek 10/04/2012

  List intencyjny w procesie łączeniowym spółek

  List intencyjny jest zwykle złożonym w trakcie prowadzenia rokowań oświadczeniem woli, w którym wyrażony zostaje poważny zamiar zawarcia umowy na podstawie dotychczas osiągniętych wyników rokowań1. W procesie rokowań zazwyczaj powinien on powstać w trakcie pierwszych spotkań przedstawicieli łączących się spółek. Funkcje listu intencyjnego może także pełnić jakieś inne wstępne porozumienie. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi