Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Ustawa o umowie deweloperskiej a inwestycje podjęte przed wejściem w życie ustawy 10/01/2012

  Ustawa o umowie deweloperskiej a inwestycje podjęte przed wejściem w życie ustawy

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) w kompleksowy sposób reguluje prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, szczególnie obowiązki dewelopera związane z podjęciem przedsięwzięcia deweloperskiego Nie ulega wątpliwości, iż przedsięwzięcia deweloperskie podejmowane po wejściu w życie ustawy będą normowane nowymi przepisami. Wątpliwości natomiast powstają odnoście przedsięwzięć, których proces realizowania został zainicjowany przed tym kluczowym momentem. więcej >>

 • Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej 09/01/2012

  Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej

  Ustawodawca w ustawie o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wyraźnie kształtuje sytuację nabywcy w sposób uprzywilejowany. Zgodnie z brzmieniem ustawy nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego bezpośrednio do rąk dewelopera tylko za pośrednictwem specjalnego rachunku, założonego przez swojego kontrahenta. Deweloper jest zatem zobligowany do zapewnienia nabywcy co najmniej jednego z następujących środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową. więcej >>

 • Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej 05/01/2012

  Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego została uchwalona przez Sejm w dniu 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) Ustawa wprowadza: tryb i nowe zasady dotyczące zawierania umów deweloperskich (w tym przedwstępnych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy, środki ochrony nabywców, przepisy karne wobec nieuczciwych deweloperów oraz obowiązek Rady Ministrów do monitorowania stosowania ustawy w praktyce. więcej >>

 • Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c. 04/01/2012

  Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c.

  Najbardziej istotnym, z punktu widzenia każdej ze stron danego stosunku prawnego, w kwestii przedawnienia jest upływ jego terminu. Nie mniej jednak aby móc obliczyć kiedy ten doniosły prawnie fakt nastąpi, należy określić, kiedy przedawnienie rozpoczęło swój bieg oraz w jakim czasie od tego momentu samo przedawnienie się zakończy. O ile element czasowy jest z reguły dość przejrzyście przez ustawodawcę wskazany (trudności w tej kwestii wynikają z dużej ilości przepisów szczególnych w stosunku do art. 119 k.c.), o tyle pewne problemy może nieść interpretacja regulacji ogólnej dotyczącej początku biegu przedawnienia (art. 120 k.c.). więcej >>

 • Czym jest przekaz? 03/01/2012

  Czym jest przekaz?

  Instytucja przekazu była uregulowana już w Kodeksie zobowiązań z 1933r. Obecnie regulacja instytucji zamieszczona jest w Kodeksie cywilnym. Przekaz ogrywa dużą rolę na gruncie prawa zobowiązań. Pełni też ważną funkcję w obrocie, bowiem znacznie go ułatwia. Czym jest przekaz i jakie są jego prawne uregulowania? więcej >>

 • Papiery wartościowe – kilka informacji wstępnych 02/01/2012

  Papiery wartościowe – kilka informacji wstępnych

  Papiery wartościowe pełnią obecnie ogromną rolę w obrocie gospodarczym. W Kodeksie cywilnym znajdują się ogólne zagadnienia dotyczące papierów wartościowych, natomiast rozwinięcie regulacji znajduje się w przepisach szczególnych. Czym są papiery wartościowe i jakie są ich rodzaje? więcej >>

 • Pojęcie i przebieg badania Due Diligence 29/12/2011

  Pojęcie i przebieg badania Due Diligence

  Kompleksowość transakcji jaką jest sprzedaż przedsiębiorstwa, sprawia że wiąże się z nią szereg pytań natury technicznej oraz prawnej, szczególnie dotyczących przygotowania sprzedaży, zawarcia umowy czy kwestie rękojmi. Instytucją prawną, która w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa odgrywa klucze znaczenie jest due diligence. więcej >>

 • Umowa o roboty budowlane 28/12/2011

  Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. więcej >>

 • Co zrobić, gdy impreza turystyczna nie spełni naszych oczekiwań – zarys problematyki zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. 27/12/2011

  Co zrobić, gdy impreza turystyczna nie spełni naszych oczekiwań – zarys problematyki zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

  Dopuszczalność dochodzenia zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od organizatora imprez turystycznych w polskich systemie prawnym. Przesłanki odpowiedzialności organizatora turystyki i podstawa prawna roszczenia w świetle orzecznictwa. więcej >>

 • Dochodzenie roszczeń od przewoźnika za szkodę w przesyłce 23/12/2011

  Dochodzenie roszczeń od przewoźnika za szkodę w przesyłce

  Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od przewoźnika za szkodę w przesyłce w świetle ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, w sytuacji, gdy została ona odebrana. Jak skutecznie dochodzić swoich praw i nie narazić się na utratę odszkodowania. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi