Jesteś w: Strona główna > Prawo Upadłościowe > Artykuły

Prawo Upadłościowe

Artykuły

 • Masa upadłościowa   13/07/2015

  Masa upadłościowa  

  Masa upadłościowa to część majątku która ma służyć w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli bez względu na to czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości w momencie likwidacji majątku upadłego . W skład masy upadłościowej przeważnie wchodzi cały majątek przedsiębiorstwa bez względu na to gdzie się ono znajduje. więcej >>

 • Upadłość przedsiębiorcy 07/07/2015

  Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość oznacza zakończenie działalności gospodarczej w szczególności wtedy gdy majątek zadłużonego przedsiębiorstwa nie wystarcza w zupełności na pokrycie zobowiązań. Dotyczy również ustawowego obowiązku gdy przedsiębiorca trwale utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań. Przyczynia się to do eliminacji z gospodarki przedsiębiorstw które nie rokują na rynku gospodarczym a ich dalsze funkcjonowanie może prowadzić do alokacji środków produkcji. więcej >>

 • Syndyk w postepowaniu upadłościowym  18/05/2015

  Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

  Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać  i wydać swój majątek syndykowi. więcej >>

 • Nadzorca sądowy 11/05/2015

  Nadzorca sądowy

  Nadzorcę sądowego ustanawiamy gdy upadłemu pozostawione zostaje prawo do zarządzania majątkiem czyli zarządu własnego. Uprawnienia dotyczą samodzielnego dokonywania przez upadłego wszelkich czynności zwykłego zarządu. W przypadku ogłoszenia upadłości otrzymujemy z Sądu informacje o wyznaczaniu nadzorcy sądowego. więcej >>

 • Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym 27/01/2014

  Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym

  Na mocy art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Powstanie stanu niewypłacalności  więc główną i podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika. więcej >>

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego 13/01/2014

  Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego

  Skutki, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości w stosunku do zobowiązań upadłego reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Powstałe skutki różnią się w przypadku przeprowadzenia upadłości likwidacyjnej jak i upadłości układowej. więcej >>

 • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

  Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

  Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

 • Oddłużenie upadłego 18/07/2012

  Oddłużenie upadłego

  Instytucja oddłużenia z angielskiego fresh start służy umożliwieniu uczciwemu dłużnikowi nowego startu, wolnego od obciążeń. Polega ona na umorzeniu całości lub części niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań upadłego. Uregulowana została w art. 369 - art. 370 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm. zwana dalej PrUpN). więcej >>

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej 02/07/2012

  Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej

  Dokonanie likwidacji masy upadłościowej w skład której wchodzi przedsiębiorstwo odbywa się z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji instytucji przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan, bowiem, wysunięte zostało powiązanie składników materialnych wchodzących w jego skład oraz ich znaczenie gospodarcze, co z resztą jest przejawem zasady optymalizacji wyrażonej w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm. powoływana dalej jako PrUpN). więcej >>

 • Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży 14/06/2012

  Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży

  Upadłość likwidacyjna jest jednym ze sposobów przeprowadzenia właściwego postępowania egzekucyjnego obok upadłości układowej. Likwidacja masy upadłości najczęściej przybiera formę sprzedaży. Zanim jednak do likwidacji dojdzie syndyk obowiązany jest do wykonania szeregu czynności o charakterze przygotowawczym. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Upadłościowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa upadłościowego. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi