Jesteś w: Strona główna > Prawo Upadłościowe > Artykuły

Prawo Upadłościowe

Artykuły

 • Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli 24/08/2011

  Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli

  Rada wierzycieli jest jednym z dwóch organów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Organ ten może zostać powołany zarówno w przypadku, gdy mamy do czynienia z upadłością obejmującą likwidację majątku dłużnika, jak również w przypadku upadłości z możliwością układu. Rada wierzycieli jest organem, który ma szereg kompetencji zwanymi zbiorczo „doradczo-kontrolnymi”. więcej >>

 • Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego 28/06/2011

  Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1361 ze zm.; dalej: u.p.u.n.) podobnie jak obowiązujące poprzednio przepisy prawa upadłościowego z 1934 roku wprowadza dwie niezależne od siebie przesłanki ogłoszenia upadłości: niewypłacalność dłużnika oraz nadmierne zadłużenie. Do ogłoszenia upadłości wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek, ale nie jest wykluczone spełnienie obu jednocześnie. więcej >>

 • Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym 18/02/2011

  Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym

  Prawo upadłościowe i naprawcze ma na celu przede wszystkim ochronę obrotu gospodarczego, ma zapewnić, w jak największym stopniu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, które będą dochodzone w postępowaniu upadłościowym. Przebieg postępowania upadłościowego, powinien kłaść nacisk na zachowanie, jeśli jest to możliwe, przedsiębiorstwa dłużnika oraz miejsc pracy w owym przedsiębiorstwie. Prawo to również ma na celu oddłużanie w ramach postępowania upadłościowego zobowiązań dłużnika, gdy przyczyna tej niewypłacalności nie leży po stronie dłużnika. Jednym słowem można rzec, że prawo upadłościowe i naprawcze reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników1. Jak wszystkie postępowania toczące się przed polskimi sądami, również postępowanie upadłościowe obwarowane jest kosztami sądowymi. Przepisów szczegółowych dostarcza Ustawa Prawo Upadłościowe i Naprawcze z 23 lutego 2003 (Dz. U. 2003. Nr 60, poz. 535) oraz Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 (Dz. U. 2005. Nr 167). więcej >>

 • Upadły i jego sytuacja prawna 24/11/2010

  Upadły i jego sytuacja prawna

  Sytuacja prawna jest to zespół okoliczności prawnych, w których znajduje się dany podmiot. W uproszczony sposób można to przedstawić jako zespół wszystkich praw i obowiązków jakie przysługują i obciążają dany podmiot więcej >>

 • Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań) 29/10/2010

  Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań)

  Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, a w tym sytuacja na rynku nieruchomości, prowadzi do poważnych kłopotów wielu deweloperów, kończąc się często bankructwem. Niestety upadłość nie jest problemem tylko samych deweloperów, ale dotyka również ich klientów. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Upadłościowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa upadłościowego. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi