Jesteś w: Strona główna > Prawo Upadłościowe > Wzory Dokumentów

Prawo Upadłościowe

Wzory dokumentów

  • Wniosek wierzyciela o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

    Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze wnoszę o orzeczenie w stosunku…
    zobacz więcej ››
  • Zgłoszenie wierzytelności

    Zgodnie z wezwaniem zawartym w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych…
    zobacz więcej ››