Zwyczaje Biznesowe na Świecie

Artykuły

 • Zarys prawa handlowego w świetle szarijatu 16/08/2011

  Zarys prawa handlowego w świetle szarijatu

  Istota transakcji handlowej w świecie islamu jest zbliżona do pojęcia umowy kupna – sprzedaży w rozumieniu polskiego prawa prywatnego. Jest to sprzedaż, wymiana dóbr między dwoma podmiotami – właścicielem towaru czyli sprzedającym a osobą, która zobowiązuje się uiścić określoną cenę w zamian za przeniesienie prawa własności więcej >>

 • Arabskie Faux pas (cz. 1) 19/07/2011

  Arabskie Faux pas (cz. 1)

  Co kraj to obyczaj... tak też wiele czynności i zachowań będacych jak najbardziej normalnymi dla Europejczyków, może okazać się dla mieszkańców innych zakątków świata poważnym naruszeniem zasad dobrego wychowania. Szczególnie warto uważać na pewne gesty w krajach, gdzie tak istotne znaczenie ma religia. Moim zdaniem właśnie Islam jest taką religią, która najsilniej oddziałuje na ustawodawstwo, czy ogólniej - wiele sfer życia mieszkańców państw, w których jest wyznawana. Oto kilka najistotniejszych reguł, które obowiązują w muzułmańskim świecie: więcej >>

 • Aspekt językowy rozmów biznesowych na Bliskim Wschodzie 27/04/2011

  Aspekt językowy rozmów biznesowych na Bliskim Wschodzie

  Dość już zostało powiedziane o kulturze i zwyczajach biznesowych na Bliskim Wschodzie. Czas by zająć się charakterystyką profilu typowego arabskiego przedsiębiorcy oraz przybliżyć czytelnikowi funkcjonowanie przedsiębiorstwa w tym rejonie świata. więcej >>

 • Różnorodność i jedność świata muzułmańskiego 14/03/2011

  Różnorodność i jedność świata muzułmańskiego

  Wspominałem już wielokrotnie o kontrastach i różnicach między światem arabskim a Zachodem, są one oczywiste i pewnie jeszcze nieraz poświęcę temu zagadnieniu sporo uwagi. Ostatnio zastanawiałem się nad tym co najbardziej różnicuje, a co jednoczy kulturę arabską. Moje wnioski, mimo że z pozoru mogłyby wydać się banalne to jednak przy odrobinie refleksji tak oczywiste już nie będą. A mają one praktyczne przełożenie na wiele sfer – w tym biznesu międzynarodowego bądź prywatnych wojaży w ten region świata.   więcej >>

 • Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w krajach muzułmańskich 09/02/2011

  Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w krajach muzułmańskich

  Dla całego świata muzułmańskiego istnieją pewne wspólne reguły, można je dostrzec nawet na płaszczyźnie kultury handlu i biznesu. Źródłem tych podobieństw jest niewątpliwie jedna religia. Dlatego też w poniższym artykule przedstawię istnienie instytucji rękojmi za wady fizyczne, która obowiązuję tak na Półwyspie Arabskim, w Persji jak i pozostałych zakątkach, gdzie dominuje Islam. więcej >>

 • Consuetudo pro lege servatur… o zwyczajach i prawie biznesu (cz. 2)  12/12/2010

  Consuetudo pro lege servatur… o zwyczajach i prawie biznesu (cz. 2) 

  Kontynuując temat targowania, przeanalizuję teraz właśnie pod tym kątem prowadzenie pertraktacji z arabskim kontrahentem. Pomimo, że idea targowania się w każdym przypadku jest taka sama, to chyba nie trzeba podkreślać, że inna atmosfera, a co za tym idzie zwyczaje obowiązują na zatłoczonych, głośnych targowiskach a inne na spotkaniu biznesowym. więcej >>

 • Consuetudo pro lege servatur… o zwyczajach i prawie biznesu (cz. 1) 09/11/2010

  Consuetudo pro lege servatur… o zwyczajach i prawie biznesu (cz. 1)

  Granica między pojęciami „prawo biznesu” a „zwyczaj biznesowy” czy „kultura biznesu” jest wciąż płynna. Nie zgodziłbym się jednak ze stwierdzeniem by można stosować te pojęcia synonimicznie. Niektóre zwyczaje biznesowe krajów Półwyspu Arabskiego, tak mocno zakorzenione w mentalności ich mieszkańców, stanowią nieodzowny element całej kultury arabskiej, czy idąc dalej – są składowymi prawa biznesu. więcej >>

 • As-salam Malaikum wa raḥmatu’llahi wa barakatuh – czyli small talk w krajach Półwyspu Arabskiego 18/10/2010

  As-salam Malaikum wa raḥmatu’llahi wa barakatuh – czyli small talk w krajach Półwyspu Arabskiego

  Zwyczaje biznesowe na Półwyspie Arabskim bardzo różnią się od europejskich. Wyjeżdżając w sprawach służbowych w ten region świata warto jest je znać i starać się ich przestrzegać (choć nie zawsze jest to łatwe). Z pewnością w ten sposób zaskarbimy sobie przychylność kontrahenta oraz pozwoli nam to uniknąć faux pas. więcej >>

 • Specyfika życia codziennego państw Półwyspu Arabskiego 17/10/2010

  Specyfika życia codziennego państw Półwyspu Arabskiego

  Dla wielu Europejczyków pierwsze chwile spędzone w krajach islamskich mogą być swoistym szokiem kulturowym. Począwszy od alfabetu i cyfr, przez ubiór, architekturę, mentalność po prawo biznesu – wszystko to różni się od wzorców państw zachodnich. Jednak szybko można się przyzwyczaić i polubić tą odmienność. Niestety często patrzymy na Arabów przez pryzmat licznych stereotypów. W rzeczywistości zaś większość muzułmanów jest bardzo gościnna i przyjaźnie nastawiona do obcokrajowców. Również warto podkreślić, że gros państw arabskich wkracza w świat nowoczesnego biznesu, zachowując w pewnych sferach swoje rodzime zwyczaje. więcej >>

 • W delegacji do krajów arabskich…<strong><br /></strong> 17/10/2010

  W delegacji do krajów arabskich…

  Podczas delegacji na Bliski Wschód dobrze jest znać zwyczaje, jakie tam panują. Z pewnością ułatwi nam to prowadzenie rozmów biznesowych oraz pozwoli uniknąć nieporozumień wynikających z różnic kulturowych. Również przygotowując się do wyjazdu i podczas samej podróży powinniśmy pamiętać o kilku zasadach. więcej >>

Czego dotyczy?

Zwyczaje Biznesowen na Świecie – w serwisie znajdują się artykuły prawne na temat zwyczajów biznesowych na świecie - niezwykle pomocne dla biznesmana udającego się w delegację za granicę. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi