Pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Pojedynczy punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, polega na przekazywaniu danych między punktem kontaktowym a właściwymi organami za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej . Ponadto punkt umożliwia złożenie droga elektroniczna do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.

Celem działania jest uruchomienie i utrzymanie Elektronicznego Punktu Kontaktowego – platformy informacji o warunkach wykonywania działalności gospodarczej. Powyższy obowiązek został nałożony na każdy z krajów członkowskich UE w tzw. dyrektywie usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym). W ramach działalności PPK utworzono portal internetowy  na którym wykorzystano wyszukiwarkę procedur administracyjnych , wyszukiwarkę instytucji  oraz informacji o rejestrach publicznych .  Z kolei Centrum Pomocy to platforma komunikacji, gdzie zainteresowani użytkownicy (przedsiębiorcy i pracownicy administracji) mogą uzyskać informacje dotyczące prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej. W celu ułatwienia przedsiębiorcom (i potencjalnym przedsiębiorcom) wykonywania procedur administracyjnych opracowano interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie umożliwiające uzyskanie wyczerpujących informacji na temat realizacji danej procedury albo obowiązku publiczno-prawnego z uwzględnieniem indywidualnego statusu strony. Po odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stanu faktycznego, zainteresowany użytkownik otrzymuje spersonalizowany podręcznik opisujący krok po kroku działanie, jakie powinien podjąć. Organy administracji publicznej do połowy 2014 roku, w ramach projektu UEPA, otrzymywały bezpłatnie wzory dokumentów elektronicznych, formularzy i aplikacji gotowych do uruchomienia na platformie ePUAP. Otrzymywały również szeroką pomoc związaną z wdrożeniem elektronicznej obsługi spraw w urzędzie z wykorzystaniem platformy ePUAP i dowolnej posiadanej elektronicznej skrzynki podawczej. Obecnie te funkcje są realizowane przez e-PK.

Angelika Marszałek

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>