Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Termin w jakim podatnik może dokonać odliczenia został ściśle określony przepisami prawa, nie jest jednak jednolity dla wszystkich zakupów dokonywanych przez podatnika.

W przypadku mediów jest on ściśle powiązany ze szczególnym obowiązkiem podatkowym określonym w art. 19 ust 13 pkt 1 ustawy VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje więc w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony na fakturze. Jeżeli podatnikowi nie uda się odliczyć podatku w/w terminie, może on dokonać odliczenia w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Co w sytuacji, gdy na fakturze nie ma informacji o terminie płatności? Zastosowanie znajduje wówczas zasada ogólna prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie, z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Tagi:

VAT
Karolina Chmielewska

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>