Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Wzory Dokumentów

Artykuły

Wzory dokumentów

 • Umowa spółki jawnej

  Umowa spółki jawnej sporządzona przez Piotra Jankowskiego
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o pozwolenie na budowę

  Wniosek o pozwolenie na budowę sporządzony przez Piotra Jankowskiego
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wnoszę o przekształcenie…
  zobacz więcej ››
 • Odwołanie od decyzji

  Niniejszym, składam odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie i wnoszę, na podstawie art.…
  zobacz więcej ››
 • Ponaglenie w sprawie administracyjnej

  Na podstawie art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wnoszę: 1/ ponaglenie na bezczynność…
  zobacz więcej ››
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Wnoszę o: 1)stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu administracyjnego w części dot. połączenia działek: pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr…
  zobacz więcej ››
 • Zażalenie na bezczynność organu

  Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o: 1/ stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy, sygn. WPU-w-1878(11)10 dotyczącej…
  zobacz więcej ››
 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o: 1/ stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy, sygn. WPU-w-1878(11)10 dotyczącej…
  zobacz więcej ››
 • Umowa licencyjna

  Umowa licencyjna zawarta dnia 14.04.2009 r. we Wrocławiu pomiędzy: 1/ Marango Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 36/37, zarejestrowaną…
  zobacz więcej ››
 • Wezwanie do zaniechania naruszeń

  Szanowny Panie. Działając z upoważnienia Robin Sp. z o.o. zawiadamiam, że mój Mocodawca z przykrością odnotował fakt naruszenia przez Pana jego…
  zobacz więcej ››