Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Wzory Dokumentów

Artykuły

Wzory dokumentów

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 14.12.2008 we Wrocławiu pomiędzy: 1/ KORTI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 34, reprezentowaną…
  zobacz więcej ››
 • Weksel in blanco

  Wrocław, 24.07.2009 …………………………………………………………………. suma pieniężna ....................................................................................…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o…
  zobacz więcej ››
 • Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Plan przekształcenia sporządzony 16.10.2009 r. przez wspólnika spółki OROL Polska R. Tomczyk Spółka Jawna, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.…
  zobacz więcej ››
 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterMas Sp. z o.o. zwołane przez Zarząd Spółki odbyło się w dniu 31.05.2010 w siedzibie Spółki. W Zgromadzeniu…
  zobacz więcej ››
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

  Sprawozdanie Zarządu z działalności TransBus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy rozpoczynający…
  zobacz więcej ››
 • Statut spółki komandytowo-akcyjnej

  Statut spółki komandytowo-akcyjnej zawarty w dniu 01.08.2010 we Wrocławiu pomiędzy: 1/ a/ Niną Kalinowską, zamieszkałą w Krakowie, ul. Świętojańska…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego

  Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MidTaks Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MidTaks Sp. z o.o. odbyło się w dniu 29.10.2010…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

  ...Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a wobec braku sprzeciwu obecnych, tak co do odbycia…
  zobacz więcej ››
 • Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Uchwała Wspólników BROM Polska R. Sawicki i Wspólnik Spółka Jawna o przekształceniu spółki z dnia 09.02.2009 Na podstawie art. 556 pkt. 2 i 563…
  zobacz więcej ››