Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Wzory Dokumentów

Artykuły

Wzory dokumentów

 • Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki

  § 1 Z dniem 1 stycznia 2009 r. spółka "ORBITA" Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu. § 2 Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Za przyjęciem uchwały…
  zobacz więcej ››
 • Umowa spółki z o.o.

  I. Postanowienia ogólne § 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,…
  zobacz więcej ››
 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce

  § 1 1. Sprzedający oświadcza, że jest wspólnikiem spółki NOVINKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do KRS pod numerem 85024, zwanej…
  zobacz więcej ››
 • Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

  Dokument przedstawia prawidłową formę wypełnienia formularza pozwu.
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej

  Dokument przedstawia prawidłową formę wypełnienia formularza wniosku.
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

  Dokument przedstawia prawidłową formę wypełnienia formularza wniosku.
  zobacz więcej ››
 • Regulamin pracy

  Postanowienia wstępne § 1 Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca…
  zobacz więcej ››
 • Regulamin wynagradzania

  REGULAMIN WYNAGRADZANIA § 1 Niniejszy Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia…
  zobacz więcej ››
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

  Kranex Sp. z o.o. (zwana dalej Pracodawcą) reprezentowana przez Marka Kolkę-Prezesa Zarządu oraz Ambroży Świderek (zwany dalej Pracownikiem) zam.…
  zobacz więcej ››
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

  W imieniu VaBanx Sp. z o.o. rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 20.04.2010, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który…
  zobacz więcej ››