Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Wzory Dokumentów

Artykuły

Wzory dokumentów

 • Wniosek o przywrócenie terminu

  Niniejszym wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego z dnia 03.05.2009 wydanego w sprawie I C 764/09 z powództwa Łukasza…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  Niniejszym wnoszę o stwierdzenie, że spadek po Teresie Wróblewskiej, zmarłej dnia 11.10.2002 r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałej w Gliwicach…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o wyłączenie biegłego

  Wnoszę o wyłączenie biegłego Sądu Okręgowego we Wrocławiu inż. Karola Rumińskiego od udziału w sprawie IX C 521/09 toczącej się przed tut.…
  zobacz więcej ››
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

  Niniejszym wnoszę o zwolnienie mnie w całości od kosztów sądowych w sprawie przeciwko Magdalenie Jaworskiej prowadzącej działalność gospodarczą…
  zobacz więcej ››
 • Zapis na sąd polubowny

  ...zawarta w dniu 20.07.2010 we Wrocławiu pomiędzy: 1/ MitMat SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców…
  zobacz więcej ››
 • Zawezwanie do próby ugodowej

  Niniejszym wnoszę o: 1/ zawezwanie spółki Kolejarz Sp. z o.o. do próby ugodowej w sprawie o zapłatę należności za niezapłacone faktury, 2/ wyznaczenie…
  zobacz więcej ››
 • Zażalenie na postanowienie sądu

  ...na postanowienie Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Niniejszym zaskarżam postanowienie Sądu Okręgowego…
  zobacz więcej ››
 • Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło zawarta dnia 09.06.2010 w Zgorzelcu pomiędzy: 1/ ROBOMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Wiśniowej 43, wpisaną do rejestru…
  zobacz więcej ››