Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Wzory Dokumentów

Prawo Administracyjne

Wzory dokumentów

 • Odwołanie od decyzji

  Niniejszym, składam odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie i wnoszę, na podstawie art.…
  zobacz więcej ››
 • Ponaglenie w sprawie administracyjnej

  Na podstawie art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wnoszę: 1/ ponaglenie na bezczynność…
  zobacz więcej ››
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Wnoszę o: 1)stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu administracyjnego w części dot. połączenia działek: pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr…
  zobacz więcej ››
 • Zażalenie na bezczynność organu

  Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o: 1/ stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy, sygn. WPU-w-1878(11)10 dotyczącej…
  zobacz więcej ››
 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o: 1/ stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy, sygn. WPU-w-1878(11)10 dotyczącej…
  zobacz więcej ››