Jesteś w: Strona główna > Prawo Autorskie > Artykuły

Prawo Autorskie

Artykuły

 • Utwory współautorskie 03/03/2011

  Utwory współautorskie

  Jeżeli w powstawanie utworu zaangażowanych jest kilka osób, z których każda wnosi w wkład twórczy w jego powstanie, wszystkim tym osobom przysługuje status współtwórcy. Fakt, iż utwór stanowi rezultat twórczej pracy większej ilości osób prowadzi do tego, że prawo autorskie przysługuje wszystkim tym osobom wspólnie. więcej >>

 • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego 02/03/2011

  Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

  Prawo autorskie zajmuje się zagadnieniami związanymi z utworami i ich ochroną, uprawnieniami przysługującymi twórcy oraz zasadami udzielania licencji. Nie stanowią one jednakże żadnej odrębnej gałęzi prawa, ani nie tworzą części żadnej z wyodrębnianych gałęzi. Przesłanką uznania pewnej grupy przepisów za autorskoprawne jest jedynie ich aktualność dla stosunków, które zostają stworzone z momentem powstania dzieła. więcej >>

 • Droit de suite - majątkowe uprawnienie twórcy i jego spadkobierców do udziału w dochodach osoby sprzedającej oryginalny egzemplarz utworu 02/03/2011

  Droit de suite - majątkowe uprawnienie twórcy i jego spadkobierców do udziału w dochodach osoby sprzedającej oryginalny egzemplarz utworu

  Sztuka jest, bez wątpienia, inwestycją długoterminową. Zysk na zakupionym dziele nie jest rzadkością, a jedynie kwestią czasu. Nie chodzi jednak o konieczność czekania przez kilka pokoleń aby go uzyskać – obecnie przyjmuje się, że minimalny okresem czasu uznanym za cezurę czasową inwestycji, aby uznać ją za korzystną, jest 10 lat. więcej >>

 • Cechy i postacie utworu zależnego 01/03/2011

  Cechy i postacie utworu zależnego

  Przedmiotem prawa autorskiego są nie tylko utwory samoistne, tzn. takie, które zostały stworzone przez jednego autora, ale także i te, w których wkład twórczy wniosły co najmniej dwie osoby. Wśród utworów niesamoistnych – biorąc pod uwagę czy powstaniu danego utworu towarzyszyło porozumienie między osobami wnoszącymi wkład twórczy oraz czy wkłady po włączeniu do dzieła niesamoistnego zachowują wciąż zdolność do samodzielnej eksploatacji, wymienić należy: utwory współautorskie, utwory zbiorowe i zbiory utworów, utwory z zapożyczeniami oraz utwory zależne. więcej >>

 • Autorskie prawa majątkowe 21/02/2011

  Autorskie prawa majątkowe

  Prawo autorskie, jako prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, chroni zarówno interesy majątkowe jak i niemajątkowe twórcy związane ze stworzonym przez niego dziełem. Tradycyjnie wyróżnia się w związku z tym 2 grupy uprawnień, które wchodzą w skład autorskiego prawa podmiotowego, mianowicie: uprawnienia osobiste oraz uprawnienia majątkowe. więcej >>

 • 06/12/2010

  Prawo autorskie i prawa pokrewne

  Dz.U.06.90.631 więcej >>

 • 30/11/2010

  Ochrona baz danych

  Dz.U.01.128.1402 więcej >>

 • Pojęcia Licencji Wolnej Kultury oraz Wolnych Dóbr Kultury 24/11/2010

  Pojęcia Licencji Wolnej Kultury oraz Wolnych Dóbr Kultury

  Nowym i niewątpliwe ciekawym zjawiskiem w dziedzinie prawa autorskiego są tzw. Licencje Wolnej Kultury oraz rozpowszechniane na ich podstawie Wolne Dobra Kultury. Czym są i w jaki sposób powstały? więcej >>

 • Przykłady umów licencyjnych Wolnej Kultury 24/11/2010

  Przykłady umów licencyjnych Wolnej Kultury

  Nowym zjawiskiem w dziedzinie prawa autorskiego i niezbadanym dogłębnie przez polską literaturę są tzw. Licencje Wolnej Kultury. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia kilku ich przykładów. więcej >>

 • Charakter prawny umowy licencyjnej 24/11/2010

  Charakter prawny umowy licencyjnej

  Kwestia charakteru prawnego danej umowy często wydaje się dywagacjami czysto teoretycznymi. W tym wypadku jednak niesie ona za sobą kilka istotnych konsekwencji. W związku z tym należy rozważyć tę kwestię. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Autorskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa autorskiego. Zapraszamy do serwisu.