.Co to jest oddłużenie upadłego?

Stanisław Pruszyński

Jest to instytucja uregulowana w art. 369 - art. 370 PrUpN. Ma ona na celu umorzenie w całości lub w częsci niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym wierzytelności w związku z zaistnieniem przesłanek to umożliwiających. 

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>