1. Do jakich stosunków prawnych odnosi się powyższy przepis?

Witold Czekalski

Zgodnie z jego brzmieniem, przepis znajduje zastosowanie do sytuacji kiedy lokal zajmowany jest bez tytuł prawnego. Najczęstszą sytuacją będzie oczywiście wygaśnięcie stosunku najmu, ale może odnosić się to również do innych stosunków prawnych , na podstawie których dochodzi do używania lokalu, np. dzierżawy.

Aleksandra Kuleczko