3. Co w przypadku gdy obdarowany będący w grupie zero nie zgłosi darowizny w odpowiednim terminie?

Artur Kilian

Wówczas mamy do czynienia z podstawowym obliczeniem zobowiązania podatkowego liczonego jak dla grupy I na zasadach ogólnych.

Bogusław Kamczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>