3. Kto przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowego?

Bolesław Kaczor

Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje specjalnie utworzoną komisję egzaminacyjną na warunkach zawartych w art. 76d Ustawy o Rachunkowości w celu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o certyfikat księgowego.

Bogusław Kamczyk