5. Czy istnieje inna możliwość dochodzenia powstałej na skutek przestępstwa szkody?

Gertruda Czapla

Wierzyciel/pokrzywdzony może na podstawie art 49a k.p.k. w zw. z art 46 kk złożyć wniosek o obowiązek naprawienia szkody. Złożyć ten wniosek można do momentu zakończenia przesłuchania pokrzywdzonego.

Bogusław Kamczyk