Co decyduje o statusie współtwórcy?

Celina Drozd

Za współtwórcę utworu jest uznawana osoba fizyczna, która wniosła twórczy wkład w powstanie utworu. Jeżeli współpraca miała jednie charakter techniczny czy też organizacyjny, który nie był związany z utworem w sposób twórczy, nie można jej uznać za współtwórcę.

Małgorzata Wiśniewska