Co stanowi przedmiot ochrony autorskich praw materialnych?

Tekla Sulima

Prawa majątkowe chronią finansowe interesy twórców i wydawców. Podmiot tych praw ma wyłączne prawo do pobierania wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu na wszystkich polach eksploatacji. Decyduje on o tym, jak utwór może być utrwalany i powielany. Jest to tak zwany monopol autorski. Podmiotem praw majątkowych może być twórca lub inna osoba (np. pracodawca, wydawca), gdyż prawa majątkowe można przenosić na inne osoby fizyczne i prawne.

Małgorzata Wiśniewska