Co to jest licencja ustawowa?

Franciszka Furmaniak

Jest to zezwolenie na korzystanie z danego utworu, które wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Najwięcej licencji tego typu przewiduje regulacja dozwolonego użytku publicznego, choć nie są to jedyne licencje ustawowe przewidziane w systemie prawa autorskiego.

Małgorzata Wiśniewska