Co to jest utwór inspirowany?

Cezary Cieszyński

Jest to utwór samoistny, a więc nie mający charakteru utworu zależnego (opracowania), różniący się od utworu w pełni samoistnego tym, że jego twórce kreuje go w nawiązaniu do już istniejącego utworu, choć nie zachodzi tutaj zjawisko przejmowania do utworu inspirowanego twórczych elementów dzieła, które stanowi jedynie źródło inspiracji.

Małgorzata Wiśniewska